• Župnijska pisarna vam je na voljo vsak ponedeljek in torek, med 9. in 11. uro, ter po vsaki nedeljski sveti maši.

 • Iskrena hvala za generalno čiščenje župnijske cerkve in župnijskega doma minuli ponedeljek in torek ter za nalaganje starega papirja.

 • Zahvaljujem se za sadje in pecivo darovano pri organizaciji oratorija v Kotljah, ki so se ga udeležili tudi Ravnčani.

 • Na prvi petek dopoldne je obisk duhovnikov po domovih.

 • Na praznovanje LEPE NEDELJE, ki jo bomo praznovali prihodnjo nedeljo, 3. septembra, ob 10.30, se bomo pripravili s tri dnevnico, v četrtek, petek in soboto. Vse tri dni bo pol ure pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim in priložnost za sv. spoved. Podrobnosti preberite na letaku lepe nedelje. 

 • V sredo 30. avgusta po jutrani sveti maši se začno plesti venci. Naprošeni za pomoč. Vse, ki lahko darujete domače cvetje, lepo naprošeni, da ga prinesete do petka 1. septembra zvečer. Iz kuhinje sporočajo: naprošeni ste, da v soboto zjutraj prinesete rženi kruh, paradižnik, svežo papriko, čebulo in štrankelne. S temi dobrotami bomo pripravili bograč. Zato prihodnjo nedeljo ne potrebujete kuhati doma. Prosim tudi za pecivo, potico in kako suho salamo. Kuhinja prosi za pomoč pri pripravi bograča že v soboto. 

 • Molitvena skupina vabi na Romanje na Ptujsko goro, ki bo v soboto, 9. septembra. Tam bo potekalo nadškofijsko molitveno srečanje za nove duhovne poklice. Prijave so se že začele zbirati.

 • Prav tako smo začeli zbirati prijave za katehetsko pastoralni tečaj, katerega namen je verska vzgoja odraslih. Ob petkih popoldne bodo predavatelji podajali vsebine o zgodovini cerkve, osnovah krščanske filozofije, antropologije, duhovnosti, liturgike, pedagogike in katehetike. Vabljeni ste vsi, ki želite vstopiti v globino verske izkušnje, ne glede na starost. Tečaj se bo začel oktobra in bo trajal dve leti. Več informacij dobite pri g. župniku.

 • Naseljem Trg in Šance se zahvaljujem za krašene v mesecu avgustu, v mesecu septembru naprošeni naselji Janeče in Dobja vas.  

 • Župnijska pisarna vam je na voljo vsak ponedeljek in torek, med 9. in 11. uro, ter po vsaki nedeljski sveti maši.
 • V ponedeljek 21. in v torek, 22. avgusta, se ob 8.00 prične generalno čiščenje cerkve sv. Egidija. Vse skupine, ki redno čistite bogoslužni prostor, naprošeni. Povabljeni tudi drugi novi prostovoljci. Svete maše bodo tiste dni v župnijski dvorani.
 • V torek, 22. avgusta ob 8.00 lepo naprošam može za nalaganje starega papirja.
 • Mnogi ste izrazili željo, da vas obiščem. Z veseljem se odzovem vašemu vabilu.
 • V tednu od 21. do 26.8. bo v Kotljah ORATORIJ z naslovom Dotik nebes. Otroci, vabljeni! Starše in ostale župljane lepo naprošamo za kakšno sadje in prigrizke. Pred samim začetkom oratorija je po dogovoru možno varstvo otrok. Pričetek je ob 9.00, končamo pa ob 15.00.
 • Molitvena skupina vabi na Romanje na Ptujsko goro, ki bo v soboto, 9. septembra. Tam bo potekalo nadškofijsko molitveno srečanje za nove duhovne poklice. Prijave so se že začele zbirati.
 • Prav tako smo začeli zbirati prijave za katehetsko pastoralni tečaj, katerega namen je verska vzgoja odraslih. Ob petkih popoldne bodo predavatelji podajali vsebine o zgodovini cerkve, osnovah krščanske filozofije, antropologije, duhovnosti, liturgike, pedagogike in katehetike. Vabljeni ste vsi, ki želite vstopiti v globino verske izkušnje, ne glede na starost. Tečaj se bo začel oktobra in bo trajal dve leti. Več informacij dobite pri g. župniku.
 • Vabljeni k ogledu nove spletne strani, ki se nahaja na naslovu www.tilci.si. Na njej boste našli koledar z mašnimi nameni, oznanila, datume prihajajočih dogodkov, razna obvestila itd.
 • V mesecu avgustu krasita naselje Šance in Trg. Lepo naprošeni, da jim vsi, ki čutite pripadnost, pomagate.  

 • Župnijska pisarna vam je na voljo vsak ponedeljek in torek, med 9. in 11. uro, ter po vsaki nedeljski sveti maši.
 • Mnogi ste izrazili željo, da vas obiščem. Z veseljem se odzovem vašemu vabilu.
 • V tednu od 21. do 26.8. bo v Kotljah ORATORIJ z naslovom Dotik nebes. Vabljeni!
 • Molitvena skupina na Ravnah vabi prijatelje molitvene skupine na Romanje na Ptujsko goro, ki bo v soboto 9. septembra. Tam bo potekalo nadškofijsko molitveno srečanje za nove duhovne poklice. Prijave so se že začele zbirati.
 • Prav tako smo začeli zbirati prijave za katehetsko pastoralni tečaj, katerega namen je verska vzgoja odraslih. Ob petkih popoldne bodo predavatelji podajali vsebine o zgodovini cerkve, osnovah krščanske filozofije, antropologije, duhovnosti, liturgike, pedagogike in katehetike. Vabljeni ste vsi, ki želite vstopiti v globino verske izkušnje, ne glede na starost. Tečaj se bo začel oktobra in bo trajal dve leti. Več informacij dobite pri g. župniku.
 • V mesecu avgustu krasita naselje Šance in Trg. Lepo naprošeni, da jim vsi, ki čutite pripadnost, pomagate.
 • Vabljeni k ogledu nove spletne strani, ki se nahaja na starem naslovu www.tilci.si. Na njej boste našli koledar z mašnimi nameni, oznanila, datume prihajajočih dogodkov, razna obvestila itd.
 • Pri izhodu vzemite letak priprave na Ravensko lepo nedeljo, ki bo letos 3. septembra. Na njem boste prebrali o naših gostih: s. Ancili Kladnik, novomašniku Robiju Sekavčniku, g. Ivanu Olipu...
 • Na župnijskem pastoralnem svetu smo sklenili, da se bomo pri vsaki sveti maši spomnili osebe, ki je na ta dan umrl. Naši dragi rajni nam kažejo pot večnosti, zato se jih radi spominjamo v molitvah in pri sv. maši.
 • Nadaljujemo z zbiranjem starega papirja.
 • V tem tednu smo se poslovili od Roberta Prošta. Bog mu daj večni mir in pokoj - in večna luč naj mu sveti.

 • Župnijska pisarna vam je na voljo vsak ponedeljek in torek, med 9. in 11. uro, ter po vsaki nedeljski sveti maši.
 • Nadaljujemo z zbiranjem starega papirja.
 • Mnogi ste izrazili željo, da vas obiščem. Z veseljem se odzovem vašemu vabilu.
 • V ponedeljek, 7. avgusta, bo ŽPS, na katerem bomo načrtovali lepo nedeljo v septembru. Člani ŽPS vzemite vabilo z zapisnikom prejšnje seje v zakristiji.
 • V sredo, 9. avgusta, ne bo svete maše na Ravnah. Namen se bo maševal drugje. 
 • V tednu od 21. do 26.8. bo v Kotljah ORATORIJ z naslovom Dotik nebes. Vabljeni!
 • Začeli smo zbirati prijave za katehetsko pastoralni tečaj, katerega namen je verska vzgoja odraslih. Ob petkih popoldne bodo predavatelji podajali vsebine o zgodovini cerkve, osnovah krščanske filozofije, antropologije, duhovnosti, liturgike, pedagogike in katehetike. Vabljeni ste vsi, ki želite vstopiti v globino verske izkušnje, ne glede na starost. Tečaj se bo začel oktobra in bo trajal dve leti. Več informacij dobite pri g. župniku.
 • V mesecu avgustu krasita naselje Šance in Trg. Lepo naprošeni, da jim vsi, ki čutite pripadnost, pomagate.  

 • Župnijska pisarna vam je na voljo vsak ponedeljek in torek, med 9. in 11. uro, ter po vsaki nedeljski sveti maši.
 • Nadaljujemo z zbiranjem starega papirja.
 • Mnogi ste izrazili željo, da vas obiščem. Z veseljem se odzovem vašemu vabilu.
 • V četrtek pred prvim petkom bo pol ure pred mašo izpostavljeno Najsvetejše. Vabljeni k molitvi za nove duhovne poklice.
 • Na prvi petek bo obisk bolnikov po domovih. Željo po obisku duhovnika na domu posredujte v župnijsko pisarno. Pol ure pred sveto mašo bo izpostavljeno Najsvetejše.
 • V nedeljo, 6. avgusta, bo pri sv. Neži lepa nedelja in blagoslov vozil. Vabljeni!
 • V ponedeljek, 7. avgusta, bo ŽPS, na katerem bomo načrtovali lepo nedeljo v septembru. Člani ŽPS vzemite vabilo z zapisnikom prejšnje seje v zakristiji.
 • V tednu od 21. do 26.8. bo v Kotljah ORATORIJ z naslovom Dotik nebes. Vabljeni!
 • Bog povrni dobrim ljudem iz naselja sp. Tolsti vrh, Dobrije in Selovec, ki so julija krasili cerkev. V mesecu avgustu krasita naselje Janeče in Dobja vas. Lepo naprošeni, da jim vsi, ki čutite pripadnost, pomagate.
 • Prišla je nova številka Družine.
 • Izšla je nova številka župnijskega lista Vogelni kamen za mesec julij in avgust. Vzemite svoj izvod pri izhodu.

Stran 5 od 5

Župnije Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna

Stara ulica 14
2390 Ravne na Koroškem
tel.  02 620 26 70


Za informacije glede spletne strani nas kontaktirajte na svetiegidij@gmail.com. 

Lokacija

Kontakt

Tel.: 02 620 26 70
E-mail: zu.ravne@rkc.si
TRR: 02470-0253755810

V nujnih primerih pokličite na mobilni telefon!

 • Edvard Vajda, župnik,
  GSM: 041 388 268

Župnijska pisarna na Ravnah

odprta:

 • v ponedeljek in torek od 9.00 do 11.00
 • vsak dan po sv. maši

/sv. maše so ob 19.00, v sredo ob 7.30; v mesecu maju ob 18.30; v zimskem času ob 18.00/

Župnija Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna © 2017 | Spletna agencija Si-TEAM