Posvečena sv. Antonu, puščavniku, ki goduje 17. januarja. 

V 15. stoletju nastala cerkev (zrela gotika) (1445) ima v notranjosti srednjeveške freske s konca 15. stoletja (Furlanska delavnica), ki prikazujejo »poklon treh kralje in Angelovo oznanjenje Mariji.

Oprema cerkve je iz 2/2 17. stoletja. V prezbiteriju so gotski opornik in šilasta okna.

Cerkev v listinah omenjena 1561 (Singer). Ladja je bila obokana v renesansi, 17. stoletje (l. 1640 - Singer). Rebra na oboku ladje so le okrasna. 

V prezbiteriju so v gotskih oknih barvni vitraži delo Staneta Kregarja.

Slike - klikni

Mere sedanje cerkve so v notranjosti: 

Prezbiterij: dolžina 6 m, širina 6,6 m, višina 5,85 m.
Ladja: dolžina 13,4 m, širina 8,2 m, višina 7,2 m.
Zakrisitja: dolžina 4,4 m, širina 3 m, vižina oboka 2,8 m.
Lopca: pri glavnem vhodu, dolžina 3,5 m, širina 3,7 m.

Zunaj prezbiterija sta ohranjena le še dva oporna stebra; eden je bil morda nekoč odstranjen zaradi tik mimo vodeče ceste, drugi pa zazidan z zakristijo. Oporna stebra, ki nosita pevski kor, sta tudi nosilca zvonika; pod ostrešjem njegove tri stene niso izzidane, temveč v dveh nadstropjih polkrožno obokane. Tlak v cerkvi je iz umetnega kamna, temnih in svetlih kvadratov. Zidani del zvonika meri 21 m, ostrešje do jabolka 11 m. Prej krit z lesenim šiteljni. Ladja, prezbiterij in zakristija kriti z opeko. 

Zvonova sta bronasta, eden s slikami Sv.križa, Jožefa in Marije in napisom: N.1045 opus Antonii Samassa Labaci 1854; meri v premeru 60 cm. Drugi s sliko Marije, brez napisa, meri 40 cm.

OLTAR:

Glavna podoba: sv. Anton Puščavnik, ob straneh sliki sv. Petra in sv. Pavla. Zgoraj podoba sv. Antona Padovanskega. Obe sliki sv. Antonov datirani: 1674, obnovljeni 1853.

ORGLE: 

Orgle so mehanične, manual ima 4 oktave, petal eno oktavo, normalen. Registrov osem. Orgle je leta 1994 obnovil domačin orglarski mojster Osojnik. Tako, da so orle za silo uporabne.

Zunaj cerkve je k zidu prislonjenih na severni in zahodni strani več spomenikov, saj se je ob cerkvi širilo farno pokopališče, kjer se je pokopavalo od 1861 do 1968.
V letu 2008 je bila na cerkvi obnovljena streha in fasada.