Župnijska cerkev je posvečena sv. Marjeti ali Biserki, ki goduje 20. julija.

Cerkev sv. Marjete stoji v središču naselja Kotlje, pod vznožjem Uršlje gore, ob cesti Ravne - Slovenj Gradec. Obdaja jo nekdanje taborsko obzidje iz 15. stoletja, ki je bilo v 19. stoletju znižano do sedanje višine. Znotraj obzidja se nahaja pokopališče z nagrobnikom Prežihovega Voranca.

Na mestu današnje cerkve je prvotno stala kapelica, posvečena sv. Neži, sv. Fortunatu in sv. Felicijanu, ki se prvič omenja leta 1367. Pravilno orientirano, v osnovi srednjeveško cerkev, tvori pravokotna ladja z ožjim in nižjim, tristrano zaključenim prezbiterijem, ki ima tri stopnjevane zunanje opornike. Severno stran ladje členi zvonik z vitko šilasto streho iz pločevine, južno stran pa 3/8 kapela z oktagonalnim stolpičem, katerega prekriva čebulasta streha. Med zvonikom in prezbiterijem se nahaja še zakristija. Na zahodni strani je dodana vhodna lopa. Strehe so krite z opečno kritino. V višini podstrešnega venca obtekajo cerkveno ladjo pasovi slikane ornamentike, ki se pojavljajo tudi na zvoniku. Gladke fasade členijo večinoma pravokotne okenske odprtine.

Notranjost cerkve je banjasto obokana s sosvodnicami. Krasi jo kvalitetna oprema iz 18. stoletja, od katere velja izpostaviti zlasti vseh pet oltarjev. Glavni oltar je posvečen sv. Marjeti, ki je upodobljena z verigo in zmajevo glavo. Poleg sv. Marjete se na glavnem oltarju nahajajo še kipi sv. Štefana, sv. Mihaela in sv. Lovrenca. Levi, klasicistični stranski oltar je posvečen Materi Božji. Ob njej sta upodobljeni tudi sv. Helena in svetnica brez atributov. Desni stranski oltar je posvečen sv. Petru in Pavlu. V levi stranski kapeli se nahaja še oltar sv. Florijana iz leta 1662, v desni stranski kapeli pa oltar sv. Rešnje krvi iz okoli l. 1760, kjer sta upodobljena sv. Stanislav kot sejalec in svetnica s kruhom. Poleg glavnega oltarja pripisujejo Mersijevi delavnici še levi stranski oltar in oltar v desni kapeli. Razen oltarjev velja omeniti še psevdobaročno prižnico, katero pripisujejo kiparju Francu Bernekerju. Kor sloni na treh polkrožnih arkadnih lokih, katere podpirata dva toskanska stebra. Cerkev predstavlja kvaliteten primerek raščene stavbne zgodovine, katero zaokroža nje na baročna podoba z zelo kakovostno notranjo opremo.

 

 

Več o cerkvi sv. Marjete si lahko preberete na spletni strani