Služba ključarja:

Ključarji so zaupanja vredni možje, ki po predlogu župnika od škofa prejmejo cerkveno službo ključarja za dobo 5 let. V tem času skupaj z župnikom skrbijo za cerkveno premoženje v župniji ali / in pri podružnicah. Župnik se s ključarji (ki sestavljajo župnijski gospodarski svet) posvetuje ob vseh večjih delih, obnovah in nakupih/prodajah nepremičnih. Ključarji morajo ob tem dodati tudi svoje soglasje. Ključarji kot dobri gospodarji skrbijo z župnikom za zaupano jim cerkveno premoženje.

Pobiranje darov v letu 2017 - razpored

Ključarji pri sv. Egidiju in sv. Antonu:

 • Kotnik Franc, Dobrije 7
 • Breznik Ivan, Prežihova 22
 • Lipovnik Srečko, Dobrije 5
 • Ošlovnik Ludvik, Čečovje 1
 • Hartman Tomaž, Brdinje 3
 • Skitek Vinko, Vrhe 28a

Ključarji pri sv. Neži:

 • Rener Maks, Koroški selovec 14b
 • Grilc Janez, Vrhe 48

Župnije Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna

Stara ulica 14
2390 Ravne na Koroškem
tel.  02 620 26 70


Za informacije glede spletne strani nas kontaktirajte na svetiegidij@gmail.com. 

Lokacija

Kontakt

Tel.: 02 620 26 70
E-mail: zu.ravne@rkc.si
TRR: 02470-0253755810

V nujnih primerih pokličite na mobilni telefon!

 • Edvard Vajda, župnik,
  GSM: 041 388 268

Župnijska pisarna na Ravnah

odprta:

 • v ponedeljek in torek od 9.00 do 11.00
 • vsak dan po sv. maši

/sv. maše so ob 19.00, v sredo ob 7.30; v mesecu maju ob 18.30; v zimskem času ob 18.00/

Župnija Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna © 2017 | Spletna agencija Si-TEAM