ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

Glavne naloge ŽPS so:

 • preučuje dejanske razmere v župniji in načrte Škofijskega pastoralnega sveta (ŠPS) prilagaja svojim razmeram, jih uresničuje in preverja;
 • načrtuje, spremlja 'in preverja pastoralno dejavnost v župniji in v medžupnijskem prostoru;
 • teži k skupnostni pastorali po načrtu ŠPS;
 • spodbuja v župniji različne karizme in službe v duhu edinosti;
 • prednostno podpira molitev in delo za rast duhovnih poklicev;
 • dekanijskemu pastoralnemu svetu ali neposredno odboru za župnijske svete pri ŠPS posreduje pobude, predloge in pomisleke.

Od leta 2015 so člani ŽPS:

Člani po službeni dolžnosti:

 1. Vajda Edvard, duhovnik
 2. Prikeržnik Marija, katehistinja
 3. Hartman Tomaž, ključar

Izvoljeni predstavniki skupin župnije:

 1. Skitek Zala, mladi
 2. Krajnc Zinka, molitvena
 3. Hirtl Marija, Karitas
 4. Pavše Dvoršak Zala, pevski zbor
 5. Mavrin Vera, bralci
 6. Rupreht Marjan, biblična
 7. Pristavnik-Kuzmič Barbara, starši veroučencev
 8. Hudrap Lizika, čistilke/krasilke

Izvoljeni predstavniki naselij:

 1. Prašnički Mojca, Čečovje
 2. Dvornik Roman, Čečovje
 3. Meh Marija, Trg
 4. Brezovnik Franc, Trg
 5. Pisar Anita, Stražišče/Tolsti vrh
 6. Slatinšek Ivica, Sp. Tolsti vrh
 7. Kotnik Rok, Dobrije
 8. Založnik Ivana, Janeče/Dobja vas
 9. Petrič Lidija, Šance

Župnije Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna

Župnije Ravne na Koroškem,
ŽupnijaKotlje
Župnija Strojna
Stara ulica 14
2390 Ravne na Koroškem
tel.  02 620 26 70
Za informacije glede spletne strani nas kontaktirajte na zu.ravne@rkc.si

Kontakt

Tel.: 02 620 26 70
E-mail: zu.ravne@rkc.si
TRR: 02470-0253755810

V nujnih primerih pokličite na mobilni telefon!

 • Edvard Vajda, župnik,
  GSM: 041 388 268

Župnijska pisarna na Ravnah

odprta:

 • v ponedeljek in torek od 9.00 do 11.00
 • vsak dan po sv. maši

/sv. maše so ob 19.00, v sredo ob 7.30; v mesecu maju ob 18.30; v zimskem času ob 18.00/

Župnija Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna © 2020 | Spletna agencija Si-TEAM