Obvestila

Izročitev Jezusovemu Srcu

Sadovi češčenja - čaščenja Srca Jezusovega
Prvi petki

V litanijah Srca Jezusovega izpovedujemo, da je Srce Jezusovo bogato za vse, ki ga kličejo. Papež Janez Pavel II. Je o velikodušnosti Srca Jezusovega dejal: »Odprto je za vse in vsakogar posebej. Popolnoma je odprto in njegova velikodušnost ne bo nikdar prenehala. Velikodušnost Jezusovega Srca spričuje na dejstvu, da ljubezen ni podvržena zakonitostim smrti, ampak zakonitostim vstajenja in življenja. Pričuje o dejstvu, da ljubezen raste s tem, da ljubi, saj to je njena pristna narava.«

Sv. Marjeta Marija Alacoque je v 17. stoletju v posebnih, od Cerkve potrjenih videnjih prejela od Gospoda več zagotovil in obljub, ki se bodo izpolnile častilcem njegovega Srca. Te obljube nimajo takšne veljave, kakršno ima Sveto pismo, saj spadajo k posebnemu ali zasebnemu razodetju. So pa skladne z Novo zavezo, ki tako jasno razodeva Jezusovo dobroto, ljubezen in usmiljenje.

Namesto o »obljubah«, bi bilo bolje govoriti o sadovih, ki jih bodo deležni tisti, ki se bodo Jezusovemu Srcu popolnoma izročili in v skladu s to izročitvijo živeli. Obljube (ali vsaj sadovi) častilcem Srca Jezusovega se glasijo:

1.Dal jim bom vse milosti, ki jih potrebujejo v svojem stanu.
2.Naklonil bom mir njihovim družinam.
3.Tolažil jih bom v trpljenju.
4.Varno zavetje jim bom v življenju, posebno ob smrtni uri. Tisti, ki mi bodo vdani in meni posvečeni, se ne bodo pogubili.
5.Dal jim bom obilen blagoslov pri vsem delovanju.
6.Grešniki bodo našli v mojem Srcu vir in neizmerno morje usmiljenja.
7.Mlačni (posebej redovne osebe) bodo postali goreči.
8.Goreči (posebej redovne osebe) bodo hitro dospeli do velike popolnosti, če se mi bodo popolnoma posvetili, me častili in ljubili.
9.Bogato bom blagoslovil kraje in skupnosti, kjer bodo imeli na častnem mestu podobo mojega presvetega Srca in ga ljubili in častili ter se mu izročali v posebno varstvo. Na ta način bom ponovno zedinil sprte družine in pomagal družinam v kakršnikoli stiski, če se bodo z zaupanjem obračale name.
10.Tistim, ki delajo za rešitev duš, bom dal, da bodo spreobrnili tudi najbolj trdovratne grešnike, če bodo prisrčno častili moje Srce in to čaščenje širili med ljudmi.
11.Imena tistih, ki bodo širili čaščenje, bodo neizbrisno zapisana v mojem Srcu.
12.Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih petkov prejeli sveto obhajilo, obljubljam milost končnega spreobrnjenja. Ne bodo umrli  v  moji nemilosti in brez svojih zakramentov. Moje Božje Srce jim bo v zadnjem trenutku varno pribežališče.

V litanijah Srca Jezusovega se obračamo na Srce Jezusovo z vzklikoma: zveličanje v tebe upajočih, upanje v tebi umirajočih. Bog hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice. (1 Tim 2,4). Ta rešitev je omogočena v Jezusu Kristusu, »ki je prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno« (Lk 19,10)
Iz te vsezveličavne Božje volje je razumljiva tudi dobro izpričana Jezusova obljuba sv. Marjeti Alacoque, tako imenovana dvanajsta ali velika obljuba, ki jo je prejela na neki petek med svetim obhajilom in jo tudi dobesedno zapisala, kakor je navedena v prejšnjem naslovu pod točko 12.
Samo po sebi se razume, da moramo sv. Obhajilo prejeti dobro pripravljeni, v posvečujoči milosti in s pravim namenom.
Izraz »brez zakramentov« lahko pomeni, da gre še za kakšno drugačno končno spravo z Bogom, ne pa samo za navadne zakramente za umirajoče.
Včasih se namreč zgodi, da tudi kdo od tistih, ki so dobro pripravljeni opravili devet prvih petkov, nima možnosti, da bi se pred smrtjo spovedal, prejel sv. Maziljenje in sv. Popotnico.
Smrtna ura je v našem življenju najbolj pomembna in odločilna. Od nje je odvisna naša večnost. Obljuba, ki zagotavlja srečno zadnjo uro, srečno smrt in s tem večnost, zasluži naziv »velika«.
Pristnost te obljube je leta 1827 potrdila kongregacija svetih obredov v Rimu in ji lahko verjamemo tako, kakor verjamemo pristnim posebnim razodetjem.
Kdor devet prvih petkov zaporedoma pobožno prejme sveto obhajilo, bo umrl v posvečujoči milosti, v prijateljstvu z Bogom. Cilj te obljube je, da bi pogosto in dobro pripravljeni prejemali zakramente vse življenje, ne pa samo na devet prvih petkov.

Posvetitev Jezusovemu presvetemu Srcu

(posvetilna molitev na prve petke)

Dobri Jezus, Odrešenik človeškega rodu, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in te slaviti. Danes se znova izročimo tvojemu presvetemu Srcu, ki je znamenje večne ljubezni, s katero ljubiš svojega Očeta in vsakega človeka.

Razodel si nam Očeta, ki je bogat v usmiljenju. Vzljubil si nas in za nas daroval samega sebe. Po svojem križu in vstajenju si razodel polnost usmiljenja, ki traja iz roda v rod.

Ti hočeš, da bi se vsi ljudje zveličali, zato te prosimo usmiljenja za vse: za tiste, ki te še ne poznajo, in za tiste, ki so se od tebe oddaljili. Vse pritegni k svojemu presvetemu Srcu, da bodo končno vsi imeli življenje in ga imeli v polnosti.

Dobri pastir, pokliči vse ljudi k novemu Božjemu ljudstvu. Daj, da bo tvoja Cerkev, ki je kal upanja in zveličanja, povsod v svobodi oznanjala evangelij. Zberi v edinost vse razkropljene otroke. Zedini kristjane v resnici in ljubezni, da bo tudi svet mogel najti edinost in mir v pravičnosti.

Hvaljeno bodi tvoje presveto Srce, prebodeno zaradi naših grehov in za naše zveličanje. Tvoji smo in tvoji hočemo ostati. Od tebe izhajamo, po tebi živimo, k tebi se vračamo. Ti bodi naše življenje in vstajenje. Amen.

Litanije Srca Jezusovega

Gospod, usmili se – Gospod, usmili se
Kristus, usmili se – Kristus, usmili se
Gospod, usmili se – Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas – Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas – Kristus, usliši nas

Bog Oče nebeški – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog

Srce Jezusovo, Sinu večnega Očeta – usmili se nas
Srce Jezusovo, v Materi Devici od Svetega Duha upodobljeno
Srce Jezusovo, z Besedo božjo v osebi zedinjeno
Srce Jezusovo, neskončno veličastno
Srce Jezusovo, sveti tempelj božji
Srce Jezusovo, šotor Najvišjega
Srce Jezusovo, hiša božja in vrata nebeška
Srce Jezusovo, žareče ognjišče ljubezni
Srce Jezusovo, posoda ljubezni in pravice
Srce Jezusovo, dobrote in ljubezni polno
Srce Jezusovo, globočina vseh čednosti
Srce Jezusovo, vse hvale vredno
Srce Jezusovo, kralj in središče vseh src
Srce Jezusovo, v katerem biva vsa polnost božanstva
Srce Jezusovo, nad katerim ima Oče posebno veselje
Srce Jezusovo, iz čigar polnosti smo vsi prejeli
Srce Jezusovo, hrepenenje večnih višav
Srce Jezusovo, potrpežljivo in neskončno usmiljeno
Srce Jezusovo, bogato za vse, ki te kličejo
Srce Jezusovo, vir življenja in svetosti
Srce Jezusovo, sprava za naše grehe
Srce Jezusovo, z zasramovanjem nasičeno
Srce Jezusovo, zavoljo naših hudobij potrto
Srce Jezusovo, do smrti pokorno
Srce Jezusovo, s sulico prebodeno
Srce Jezusovo, vir vse tolažbe
Srce Jezusovo, naše življenje in vstajenje
Srce Jezusovo, naš mir in naša sprava
Srce Jezusovo, daritev za grešnike
Srce Jezusovo, zveličanje v tebe upajočih
Srce Jezusovo, upanje v tebi umirajočih
Srce Jezusovo, sladkost vseh svetnikov

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas

Jezus krotki in iz srca ponižni. Upodobi naše srce po svojem Srcu.

Molimo. Vsemogočni večni Bog, ozri se na Srce svojega preljubega Sina in na čaščenje in zadoščenje, ki ti ga opravlja v imenu grešnikov, in po njem potolažen odpusti njim, ki prosijo tvojega usmiljenja, v imenu istega tvojega Sina Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Župnije Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna

Župnije Ravne na Koroškem,
ŽupnijaKotlje
Župnija Strojna
Stara ulica 14
2390 Ravne na Koroškem
GSM: 041 388 268
Za informacije glede spletne strani nas kontaktirajte na zu.ravne@rkc.si

Kontakt

GSM: 041 388 268
E-mail:
 zu.ravne@rkc.si
Ravne ne Koroškem - TRR: 0247 0025 3755 810
Kotlje - TRR: 0247 0008 9427 528
Strojna - TRR: 0247 0025 3956 697

V nujnih primerih pokličite na mobilni telefon!

  • Edvard Vajda, župnik,
    GSM: 041 388 268

Župnijska pisarna na Ravnah

odprta:

  • v ponedeljek in torek od 9.00 do 11.00
  • vsak dan po sv. maši

/sv. maše so ob 19.00, v sredo ob 7.30; v mesecu maju ob 18.30; v zimskem času ob 18.00/

Župnija Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna © 2020 | Spletna agencija Si-TEAM