Obvestila

NAVODILA za čas božičnih praznikov

Navodila za bogoslužno obhajanje božičnih praznikov v mariborski metropoliji  /škofje so 18. decembra 2020 sprejeli naslenja navodila/

Epidemiološka slika glede okužbe s COVID-19 je na območju mariborske metropolije slaba. Da bi varovali zdravje ljudi, smo se voditelji vseh treh škofij po posvetovanju z duhovniki odločili, da svete maše v vseh cerkvah ali kapelah metropolije do nadaljnjega škofje in duhovniki še naprej obhajamo brez navzočnosti vernikov.

/Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19/
Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čimprej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.

 • sv. Marija-zdravje bolnikov - prosi za nas
 • sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni - prosi za nas
 • vsi božji svetniki in svetnice - prosite za nas

/Navodila za mariborsko nadškofijo - celotna navodila/

/Navodila slovenskih škofov z dne 18. decembra 2020 - celotna navodila/

 • Med tednom se bo darovala sv. maša brez ljudstva, na Ravnah na Koroškem, vsak dan ob 18.00 uri, razen ob sredah ob 7.30,  prenos v živo na Facebook strani župnije Ravne na Koroškem.
  Po predhodnem dogovoru, možnost sprejema sv. obhajila in spovedi, posamično, samo ena oseba v cerkvi, oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva. Prejem obhajila posamično od 17.00 do 17.45 in od 18.30 do 19.00 ure. Ob sredah od 8.00 do 9.00 ure.
 • Ob nedeljah se bo darovala sv. maša brez ljudstva, na Ravnah na Koroškem, ob 9.00 uri, prenos v živo na Facebook strani župnije Ravne na Koroškem.
  Po predhodnem dogovoru, možnost sprejema sv. obhajila in spovedi, posamično, samo ena oseba v cerkvi, oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva. Prejem obhajila posamično od 8.00 do 8.45, od 10.00 do 11.00 in od 17.00 do 18.00 ure, po predhodnem dogovoru.
 • Možnost spovedi, prejema obhajila, ter blagoslova v župnij Kotlje, Strojna po predhodnem dogovoru. /GSM 041 388 268/
 • PRIJAVA za obhajilo: Lahko se prijavite po telefonu /GSM 041 388 268/, ali se vpišete na seznam, ki je v lopi glavnega vhoda v župnijsko cerkev na Ravnana na Koroškem.
 • Župnijska cerkve na Ravnah na Koroškem bo odprta vsak dan od 9.00 do 19.00 za osebo molitve.
 • Hvala za vaše darove, v času ko ni sv. maš z ljudstvom, za plačilo rednih stroškov, ki jih imajo župnije. Svoj dar lahko izročitev v nabiralnik v cerkvi, ali v župnijski pisarni na Ravnah, ali nakažete na bančni račun župnije.
  • Župnija Ravne na Koroškem - TRR: 0247 0025 3755 810
  • Župnija Kotlje - TRR - 0247 0008 9427 528
  • Župnija Strojna - TRR - 0247 0025 3956 697

Navodila za bogoslužno obhajanje božičnih praznikov v mariborski metropoliji

 • Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov.
 • Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš, podeljujemo spregled od nedeljske dolžnosti (prim. ZCP, kan. 1245).
 • Verniki naj nedeljske svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2).
 • Po predhodnem dogovoru z duhovnikom je sveto obhajilo (prejem svetega obhajila izven maše) dovoljeno deliti zgolj in samo posamično – enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva. V tem primeru se vernik z duhovnikom po telefonu ali e-pošti predhodno dogovori za določeno uro, ko bo prejel blagoslov in obhajilo v cerkvi, kapeli ali na drugem primernem kraju. Udeležba pri individualnem obhajilu je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.
 • V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika ali ene družine ali članov istega gospodinjstva. 
 • Spovedovanje je dovoljeno samo po predhodnem dogovoru. V spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra. Spovednico naj se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved. 
 • Sveti krsti, prva sveta obhajila, birme in cerkvene poroke so do nadaljnjega odloženi. Sveti krst se lahko izjemoma podeljuje individualno v krogu članov iste družine oziroma istega gospodinjstva. 
 • Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.
 • Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Na pogrebu je lahko navzoča družina oziroma člani skupnega gospodinjstva. 
 • Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.
 •  Župnijske pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko in si pred obiskom in po njem razkužita roke. 
 • Do nadaljnjega so preklicana vsa dovoljenja za izvedbo duhovnih seminarjev in predavanj, ki jih izvajajo škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki in laiki iz Slovenije ali tujine.
 • Karitativne ustanove delujejo v skladu z navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob upoštevanju državnih predpisov.

 

Župnije Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna

Župnije Ravne na Koroškem,
ŽupnijaKotlje
Župnija Strojna
Stara ulica 14
2390 Ravne na Koroškem
tel.  02 620 26 70
Za informacije glede spletne strani nas kontaktirajte na zu.ravne@rkc.si

Kontakt

Tel.: 02 620 26 70
E-mail: zu.ravne@rkc.si
Ravne ne Koroškem - TRR: 0247 0025 3755 810
Kotlje - TRR: 0247 0008 9427 528
Strojna - TRR: 0247 0025 3956 697

V nujnih primerih pokličite na mobilni telefon!

 • Edvard Vajda, župnik,
  GSM: 041 388 268

Župnijska pisarna na Ravnah

odprta:

 • v ponedeljek in torek od 9.00 do 11.00
 • vsak dan po sv. maši

/sv. maše so ob 19.00, v sredo ob 7.30; v mesecu maju ob 18.30; v zimskem času ob 18.00/

Župnija Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna © 2020 | Spletna agencija Si-TEAM