25. nedelja med letom - Slomškova - 23. september 2018

Verouk JE TA TEDEN redno.  Prihodnja nedelja je kvaterna hkrati katehetska nedelja.

V petek ob 16. uri  otroci lepo vabljeni k otroškim pevskim vajam, k zboru mali cvet.

Romanje župnij Ravne, Kotlje in Strojna

29. september 2018

Ljutomer

Župnijska cerkev je posvečena Janezu Krstniku. V prezbiteriju in zvoniku gotska, v triladijski zasnovi pa baročna. Cerkev ima pet oltarjev, enega velikega in štiri male. V zvoniku so trije zvonovi. Cerkev je dobila orgle že leta 1737, leta 1901 je na koru izbruhnil požar in orgle upepelil. Po požaru so cerkev obnovili in poslikali na novo.

Jeruzalem

Na zadnjem gričevju, preden se gorice spustijo v panonsko nižino ob Muri,  leže najlepši kraji Štajerske. V glavnem oltarju jeruzalemske cerkve je slika Žalostne Matere božje, ki naj  bi bila narejena po vzoru tiste, ki je v pravem Jeruzalemu na Kalvariji.

             Velika nedelja

Največji znamenitosti sta župnijska cerkev sv. Trojice in grad Velika Nedelja. Cerkev sv. Trojice so križniki zgradili v romanskem slogu. V cerkvi je znamenit krstilnik iz 13.stoletja, ki je izdelan iz pohorskega marmorja in je edinstven v Sloveniji.

  Sv. Tomaž pri Ormožu

Je razloženo naselje na obrobju Slovenskih goric z gručastim jedrom. Središče kraja predstavlja župnijska cerkev sv. Tomaža, stoječa pod kopastim temenom griča Kostanj (325 m).  Je kraj Franca Ksaverja Meška.

                                           

Program romanja

  • 7.15 – odhod z avtobusne postaje KOTLJE
  • 7.300 – odhod z avtobusne postaje RAVNE
  • 9.30 – sv. maša in priložnost za spoved v Ljutomeru
  • 11.30 – ogled cerkve v Jeruzalemu,
  • 13.00 – kosilo
  • 14.30 – Velika nedelja
  • 17.00 – večernice pri Svetem Tomažu

Cena romanja je 23 € (prevoz in kosilo)