ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

Glavne naloge ŽPS so:

 • preučuje dejanske razmere v župniji in načrte Škofijskega pastoralnega sveta (ŠPS) prilagaja svojim razmeram, jih uresničuje in preverja;
 • načrtuje, spremlja 'in preverja pastoralno dejavnost v župniji in v medžupnijskem prostoru;
 • teži k skupnostni pastorali po načrtu ŠPS;
 • spodbuja v župniji različne karizme in službe v duhu edinosti;
 • prednostno podpira molitev in delo za rast duhovnih poklicev;
 • dekanijskemu pastoralnemu svetu ali neposredno odboru za župnijske svete pri ŠPS posreduje pobude, predloge in pomisleke.

 

Od leta 2010 so člani ŽPS:

Člani po službeni dolžnosti:

 1. Bek Alojz, duhovnik
 2. Sebastijan Valentan, duhovnik
 3. Prikeržnik Marija, katehistinja
 4. Sonja Mlakar Kreft, katehistinja
 5. Lipovnik Srečko, ključar

Izvoljeni predstavniki skupin župnije:

 1. Krajnc Zinka, molitvena
 2. Zadravec Ela, Karitas
 3. Potočnik Jože, pevski zbor
 4. Skitek Vinko, skavti
 5. Rupreht Marjan, biblična

Izvoljeni predstavniki naselij:

 1. Prašnički Mojca, Čečovje
 2. Ramšak Vlado, Čečovje
 3. Breznik Irmina, Javornik
 4. Krivograd Bojan, Javornik
 5. Pavše Marko, Stražišče, Tolsti vrh
 6. Sedar Jelka, Stražišče, Tolsti vrh
 7. Vindiš Anica, Dobrije, Sp. Tolsti vrh, Koroški Selovec
 8. Rener Franja, Dobrije, Sp. Tolsti vrh, Koroški Selovec
 9. Uršnik Jožica, Trg
 10. Gorenšek Katarina, Šance
 11. Strmčnik Lojzka, Janeče, Dobja vas

V tej kategoriji ni prispevkov. Če so podkategorije prikazane na tej strani, imajo morda prispevke.

Podkategorije

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

Glavne naloge ŽPS so:

 • preučuje dejanske razmere v župniji in načrte Škofijskega pastoralnega sveta (ŠPS) prilagaja svojim razmeram, jih uresničuje in preverja;
 • načrtuje, spremlja 'in preverja pastoralno dejavnost v župniji in v medžupnijskem prostoru;
 • teži k skupnostni pastorali po načrtu ŠPS;
 • spodbuja v župniji različne karizme in službe v duhu edinosti;
 • prednostno podpira molitev in delo za rast duhovnih poklicev;
 • dekanijskemu pastoralnemu svetu ali neposredno odboru za župnijske svete pri ŠPS posreduje pobude, predloge in pomisleke.

 

Od leta 2015 so člani ŽPS:

Člani po službeni dolžnosti:

 1. Vajda Edi, duhovnik
 2. Prikeržnik Marija, katehistinja
 3. Danijela Kotnik, katehistinja
 4.  

 

 1. Izvoljeni predstavniki skupin župnije:
 2. Krajnc Zinka, molitvena
 3. Hirtl Marija, Karitas
 4. Tatiana Drabysheuskaja, pevski zbor
 5. Hudrap Lizika, čistilke in krasilke
 6. Rupreht Marjan, biblična
 7. Mavrin Vera, bralci
 8. Pristavnik - Kuzmič Barbara, starši
 9. Skitek Zala, mladi

Izvoljeni predstavniki naselij:

 1. Prašnički Mojca, Čečovje
 2. Dvornik Roman, Čečovje
 3. Krivograd Bojan, Javornik
 4. Pisar Anita, Stražišče, Tolsti vrh
 5. Kotnik Rok, Dobrije, Sp. Tolsti vrh, Koroški Selovec
 6. Brezovnik Franc, Trg
 7. Meh Marija, Trg
 8. Perič Lidija, Šance

Župnije Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna

Stara ulica 14
2390 Ravne na Koroškem
tel.  02 620 26 70


Za informacije glede spletne strani nas kontaktirajte na svetiegidij@gmail.com. 

Lokacija

Kontakt

Tel.: 02 620 26 70
E-mail: zu.ravne@rkc.si
TRR: 02470-0253755810

V nujnih primerih pokličite na mobilni telefon!

 • Edvard Vajda, župnik,
  GSM: 041 388 268

Župnijska pisarna na Ravnah

odprta:

 • v ponedeljek in torek od 9.00 do 11.00
 • vsak dan po sv. maši

/sv. maše so ob 19.00, v sredo ob 7.30; v mesecu maju ob 18.30; v zimskem času ob 18.00/

Župnija Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna © 2017 | Spletna agencija Si-TEAM