RUTNIKOVA KAPELA

Kapela stoji ob kmetiji Rutnik na Tolstem Vrhu pri Ravnah na Koroškem. Manjšo različico današnje kapele je že v letu 1921 postavil koroški ljudski rezbar Gregor Lipovnik, leta 1939 pa je zgradil večjo, ki je z manjšimi prezidavami v devetdesetih letih 20. stoletja ohranjena še danes. Oprema kapelice je bogata; oltar in podobe so rezbarske umetnine Gregorja Lipovnika.

Zidana kapela z opečnato kritino in zvonikom, na katerem je križ iz pločevine. V kapeli so kor, oltar in podobe križevega pota. Kapela in njena notranjost so v celoti delo nekdanjega gospodarja in rezbarja Gregorja Lipovnika.


Gregor Lipovnik se je 1918 priženil na Rutnikovo domačijo. Po smrti prvega sina je postavil kapelico. Po izgubi drugega sina padelga v vojni, pa je prvotno kapelico leta 1939 razširil. Za vzor sta mu bili kapela na Peci in kapela na Brinjevi gori. Rutnikova kapela je tisti čas služila kot cerkev za okolišče prebivalce. 
Lipovnik je svojo umetniško žilico uporabil za bogato rezbarsko izdelavo opreme in tudi poslikavo. Prvo kapelico je zgradil na travniku pod domačijo Mališnik, drugo pa na njivi domačije Potočnik. Naredil je še križpot na tromeji in križevo znamenje pri Cestniku. Vnuk, sedanji lastnik, Vindiš Jože, hrani njegov dnevnik, ki je prava zgodovinska zakladnica. 
Gregor Lipovnik je želel biti pokopan v svoji kapeli, zato je moral pridobiti posebno dovoljenje pristojnih državnih organov. 


Vir: Miroslav Paškvan; Alojz Krivograd,
Ljudski rezbar Gregor Lipovnik (1889-1969), katalog,
Koroški muzej Ravne na Koroškem, 1993.

Župnije Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna

Stara ulica 14
2390 Ravne na Koroškem
tel.  02 620 26 70


Za informacije glede spletne strani nas kontaktirajte na svetiegidij@gmail.com. 

Lokacija

Kontakt

Tel.: 02 620 26 70
E-mail: zu.ravne@rkc.si
TRR: 02470-0253755810

V nujnih primerih pokličite na mobilni telefon!

  • Edvard Vajda, župnik,
    GSM: 041 388 268

Župnijska pisarna na Ravnah

odprta:

  • v ponedeljek in torek od 9.00 do 11.00
  • vsak dan po sv. maši

/sv. maše so ob 19.00, v sredo ob 7.30; v mesecu maju ob 18.30; v zimskem času ob 18.00/

Župnija Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna © 2017 | Spletna agencija Si-TEAM