Skupine v Kotljah

Župnijski pastoralni svet (ŽPS)

Župnijski pastoralni svet je bil prvič izvoljen leta 1994, delovati je začel v jeseni istega leta. Od takrat v župniji uspešno deluje že četrti mandat. Po naravi in namenu je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji.

Župnijski pastoralni svet predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov. Volitve ŽPS so vsakih pet let. Sestavljajo ga g. župnik in ga. katehistinja, po svoji poklicni dolžnosti, ter predstavniki skupin v župniji, predstavnika staršev, izvoljeni člani in posebej od župnika ali na predlog članov imenovani kandidati. V zadnjem, četrtem sestavu, svet šteje 25 članov. Vsa leta se sestajajo redno, enkrat mesečno.

 

Od leta 2015 so člani ŽPS:

Člani po službeni dolžnosti:

 1. Vajda Edvard, duhovnik
 2. Prikeržnik Marija, katehistinja
 3. Hudopisk Anton, ključar

Izvoljeni predstavniki skupin župnije:

 1. Senica Vida, Karitas
 2. Zorman Bernarda, pevski zbor
 3. Lichteneger Ludvik, Kolping
 4. Galinec Katica, čistilke/krasilke
 5. Jamnik Kobolt Petra, župnijski list

Izvoljeni predstavniki naselij:

 1. Uršej Vinko, Brdinje 1
 2. Blatnik Gorenšek Maja, Brdinje 2
 3. Gostenčnik Ivica, Kotlje
 4. Hudopisk Neda, Preški vrh - Podkraj
 5. Praznik Ivan, Podgora

Imenovani na pobudo g. župnika:

 1. Grabner Kristina
 2. Gorenšek Janez

Župnije Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna

Župnije Ravne na Koroškem,
ŽupnijaKotlje
Župnija Strojna
Stara ulica 14
2390 Ravne na Koroškem
tel.  02 620 26 70
Za informacije glede spletne strani nas kontaktirajte na zu.ravne@rkc.si

Lokacija

Kontakt

Tel.: 02 620 26 70
E-mail: zu.ravne@rkc.si
Ravne ne Koroškem - TRR: 0247 0025 3755 810
Kotlje - TRR: 0247 0008 9427 528
Strojna - TRR: 0247 0025 3956 697

V nujnih primerih pokličite na mobilni telefon!

 • Edvard Vajda, župnik,
  GSM: 041 388 268

Župnijska pisarna na Ravnah

odprta:

 • v ponedeljek in torek od 9.00 do 11.00
 • vsak dan po sv. maši

/sv. maše so ob 19.00, v sredo ob 7.30; v mesecu maju ob 18.30; v zimskem času ob 18.00/

Župnija Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna © 2020 | Spletna agencija Si-TEAM