Skupine v Kotljah

Župnijski pastoralni svet (ŽPS)

Župnijski pastoralni svet je bil prvič izvoljen leta 1994, delovati je začel v jeseni istega leta. Od takrat v župniji uspešno deluje že četrti mandat. Po naravi in namenu je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji.

Župnijski pastoralni svet predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov. Volitve ŽPS so vsakih pet let. Sestavljajo ga g. župnik in ga. katehistinja, po svoji poklicni dolžnosti, ter predstavniki skupin v župniji, predstavnika staršev, izvoljeni člani in posebej od župnika ali na predlog članov imenovani kandidati. V zadnjem, četrtem sestavu, svet šteje 25 članov. Vsa leta se sestajajo redno, enkrat mesečno.

Župnijski pastoralni svet za obdobje 2020-2025:

 1. Vajda Edvard, župnik
 2. Prikeržnik Marija, katehistinja
 3. Hudopisk Anton, ključar
 4. Senica Vida, Karitas
 5. Zorman Bernarda, pevski zbor
 6. Galinec Katica, čistilke/krasilke
 7. Jamnik Kobolt Petra, ljudsko petje
 8. Grabner Krisitna, župnijski list
 9. Blatnik Gorenšek Maja
 10. Gostenčnik Ivica
 11. Hudopisk Neda, starši veroučencev
 12. Praznik Ivan, Podgora
 13. Herman Janez
 14. Obretan Ciril, Kolpingova družina
 15. Gostenčnik Vinko, ključar
 16. Gorenšek Janez, ključar
 17. Šipek Stanko

Župnije Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna

Župnije Ravne na Koroškem,
ŽupnijaKotlje
Župnija Strojna
Stara ulica 14
2390 Ravne na Koroškem
GSM: 041 388 268
Za informacije glede spletne strani nas kontaktirajte na zu.ravne@rkc.si

Kontakt

GSM: 041 388 268
E-mail:
 zu.ravne@rkc.si
Ravne ne Koroškem - TRR: 0247 0025 3755 810
Kotlje - TRR: 0247 0008 9427 528
Strojna - TRR: 0247 0025 3956 697

V nujnih primerih pokličite na mobilni telefon!

 • Edvard Vajda, župnik,
  GSM: 041 388 268

Župnijska pisarna na Ravnah

odprta:

 • v ponedeljek in torek od 9.00 do 11.00
 • vsak dan po sv. maši

/sv. maše so ob 19.00, v sredo ob 7.30; v mesecu maju ob 18.30; v zimskem času ob 18.00/

Župnija Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna © 2020 | Spletna agencija Si-TEAM