Župnijski pastoralni svet (ŽPS)

Župnijski pastoralni svet je bil prvič izvoljen leta 1994, delovati je začel v jeseni istega leta. Od takrat v župniji uspešno deluje že četrti mandat. Po naravi in namenu je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji.

Župnijski pastoralni svet predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov. Volitve ŽPS so vsakih pet let. Sestavljajo ga g. župnik in ga. katehistinja, po svoji poklicni dolžnosti, ter predstavniki skupin v župniji, predstavnika staršev, izvoljeni člani in posebej od župnika ali na predlog članov imenovani kandidati. V zadnjem, četrtem sestavu, svet šteje 25 članov. Vsa leta se sestajajo redno, enkrat mesečno.

 

Od leta 2015 so člani ŽPS:

Člani po službeni dolžnosti:

 1. Vajda Edvard, duhovnik
 2. Prikeržnik Marija, katehistinja
 3. Hudopisk Anton, ključar

Izvoljeni predstavniki skupin župnije:

 1. Senica Vida, Karitas
 2. Zorman Bernarda, pevski zbor
 3. Lichteneger Ludvik, Kolping
 4. Galinec Katica, čistilke/krasilke
 5. Jamnik Kobolt Petra, župnijski list

Izvoljeni predstavniki naselij:

 1. Uršej Vinko, Brdinje 1
 2. Blatnik Gorenšek Maja, Brdinje 2
 3. Gostenčnik Ivica, Kotlje
 4. Hudopisk Neda, Preški vrh - Podkraj
 5. Praznik Ivan, Podgora

Imenovani na pobudo g. župnika:

 1. Grabner Kristina
 2. Gorenšek Janez