Skupine na Ravnah na Koroškem

Župnijski pastoralni svet (ŽPS)

ŽPS preučuje dejanske razmere v župniji in načrte Škofijskega pastoralnega sveta (ŠPS) prilagaja svojim razmeram, jih uresničuje in preverja.

Ostale glavne naloge ŽPS so:

 • načrtuje, spremlja 'in preverja pastoralno dejavnost v župniji in v medžupnijskem prostoru;
 • teži k skupnostni pastorali po načrtu ŠPS;
 • spodbuja v župniji različne karizme in službe v duhu edinosti;
 • prednostno podpira molitev in delo za rast duhovnih poklicev;
 • dekanijskemu pastoralnemu svetu ali neposredno odboru za župnijske svete pri ŠPS posreduje pobude, predloge in pomisleke.

Od leta 2015 so člani ŽPS:

 1. Vajda Edvard, duhovnik
 2. Prikeržnik Marija, katehistinja

Izvoljeni predstavniki skupin župnije:

 1. Krajnc Zinka, molitvena
 2. Hirtl Marija, Karitas
 3. Mavrin Vera, bralci
 4. Rupreht Marjan, biblična
 5. Hudrap Lizika, čistilke
   

Izvoljeni predstavniki naselij:

 1. Prašnički Mojca, Čečovje
 2. Dvornik Roman, Čečovje
 3. Meh Marija, Trg
 4. Brezovnik Franc, Trg
 5. Pavše Marko, Stražišče, Tolsti vrh
 6. Pisar Anita, Stražišče, Tolsti vrh
 7. Kotnik Rok, Dobrije, Sp. Tolsti vrh, Koroški Selovec
 8. Slatinšek Ivica, Dobrije, Sp. Tolsti vrh, Koroški Selovec
 9. Založnik Ivanka, Janeče, Dobja vas

Župnije Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna

Župnije Ravne na Koroškem,
ŽupnijaKotlje
Župnija Strojna
Stara ulica 14
2390 Ravne na Koroškem
tel.  02 620 26 70
Za informacije glede spletne strani nas kontaktirajte na zu.ravne@rkc.si

Kontakt

Tel.: 02 620 26 70
E-mail: zu.ravne@rkc.si
TRR: 02470-0253755810

V nujnih primerih pokličite na mobilni telefon!

 • Edvard Vajda, župnik,
  GSM: 041 388 268

Župnijska pisarna na Ravnah

odprta:

 • v ponedeljek in torek od 9.00 do 11.00
 • vsak dan po sv. maši

/sv. maše so ob 19.00, v sredo ob 7.30; v mesecu maju ob 18.30; v zimskem času ob 18.00/

Župnija Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna © 2020 | Spletna agencija Si-TEAM