Skupine na Ravnah na Koroškem

Župnijski pastoralni svet (ŽPS)

ŽPS preučuje dejanske razmere v župniji in načrte Škofijskega pastoralnega sveta (ŠPS) prilagaja svojim razmeram, jih uresničuje in preverja.

Ostale glavne naloge ŽPS so:

 • načrtuje, spremlja 'in preverja pastoralno dejavnost v župniji in v medžupnijskem prostoru;
 • teži k skupnostni pastorali po načrtu ŠPS;
 • spodbuja v župniji različne karizme in službe v duhu edinosti;
 • prednostno podpira molitev in delo za rast duhovnih poklicev;
 • dekanijskemu pastoralnemu svetu ali neposredno odboru za župnijske svete pri ŠPS posreduje pobude, predloge in pomisleke.

Župnijski pastoralni svet za obdobje 2020-2025:

Zastopniki po dolžnosti:

 1. Vajda Edvard, župnik
 2. Prikeržnik Marija, katehistinja
 3. Sovič Jelica, molitvena
 4. Hirtl Marija, Karitas
 5. Dvoršak Rozalija, zborovodkinja
 6. Rupreht Marjan, ključarji
 7. Cvilak Danica, čistilke
   

Izbrani na predlog župljanov:

 1. Rožen Meta, Čečovje
 2. Dvornik Roman, Čečovje
 3. Erjavec Mojca, Trg
 4. Vrhovnik Bojana, Navrški vrh
 5. Vrhovnik Matej, Brdinje
 6. Skitek Klemen, Vrhe
 7. Kotnik Rok, Dobrije
 8. Foretič Jakob Margarita, Janeče
 9. Pečnik Mateja, Dobja vas
 10. Šart Veronika, Javornik
 11. Franc Zvonko, Tolsti vrh
 12. Lipovnik Pavla, Dobrije
 13. Krajnc Zinka, Brdinje
     

Župnije Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna

Župnije Ravne na Koroškem,
ŽupnijaKotlje
Župnija Strojna
Stara ulica 14
2390 Ravne na Koroškem
GSM: 041 388 268
Za informacije glede spletne strani nas kontaktirajte na zu.ravne@rkc.si

Kontakt

GSM: 041 388 268
E-mail:
 zu.ravne@rkc.si
Ravne ne Koroškem - TRR: 0247 0025 3755 810
Kotlje - TRR: 0247 0008 9427 528
Strojna - TRR: 0247 0025 3956 697

V nujnih primerih pokličite na mobilni telefon!

 • Edvard Vajda, župnik,
  GSM: 041 388 268

Župnijska pisarna na Ravnah

odprta:

 • v ponedeljek in torek od 9.00 do 11.00
 • vsak dan po sv. maši

/sv. maše so ob 19.00, v sredo ob 7.30; v mesecu maju ob 18.30; v zimskem času ob 18.00/

Župnija Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna © 2020 | Spletna agencija Si-TEAM