V župniji deluje kar nekaj skupin, v katerih se ljudje družijo v pogovoru, molitvi, pesmi,...

Pridruži se tudi TI, da bo življenje v skupinah še bolj prijetno!

V tej kategoriji ni prispevkov. Če so podkategorije prikazane na tej strani, imajo morda prispevke.

Podkategorije

ŽUPNIJSKA KARITAS RAVNE NA KOROŠKEM

Stara ulica 7
2390 Ravne na Koroškem

Tel.: 0590 31 363 /dosegliv vsak 2. in 4. torek v mesecu v času uradnih ur/
TR:  024700253884626

Uradne ure:

 • vsak 2. in 4. torek v mesecu, v letnem času od 18.00 do 19.00, v zimskem času od 17.00 do 18.00
 • skladišče z oblačili je odprto vsak 2. torek v mesecu, v letnem času od 18.00 do 19.00, v zimskem času od 17.00 do 18.00 

Župnijska Karitas Ravne so ljudje, ki s prostovoljnim trudom in požrtvovalnostjo skušajo lajšati trpljene ljudi, ki doživljajo stisko.
Tudi TI lahko v okviru Karitas pomagaš ljudem v stiski.

VABLJENA, VABLJEN!

Služba ključarja:

Ključarji so zaupanja vredni možje, ki po predlogu župnika od škofa prejmejo cerkveno službo ključarja za dobo 5 let. V tem času skupaj z župnikom skrbijo za cerkveno premoženje v župniji ali / in pri podružnicah. Župnik se s ključarji (ki sestavljajo župnijski gospodarski svet) posvetuje ob vseh večjih delih, obnovah in nakupih/prodajah nepremičnih. Ključarji morajo ob tem dodati tudi svoje soglasje. Ključarji kot dobri gospodarji skrbijo z župnikom za zaupano jim cerkveno premoženje.

Pobiranje darov v letu 2014 - razpored

 

Ključarji pri sv. Egidiju in sv. Antonu:

 • Ošlovnik Ludvik,  Čečovje 1
 • Hartman Tomaž, Brdinje 3
 • Skitek Vinko
 • Rupreht Marjan, Javornik

 

Ključarji pri sv. Neži:

 • Rener Maks
 • Grilc Janez

Ministranti pri bogoslužju opravljajo pomembni nalogi - služijo pri oltarju, ter molijo z duhovnikom ali z drugim voditeljem bogoslužja in s celotno skupnostjo verujočih. Ponavadi gre za aktivno skupino, ki se srečuje na rednih ministranstskih srečanjih. Ministrante povezuje tudi mesečnik MINISTRANT.

V naši župniji se ministarntje srečujejo enkrat tedensko, vsak četrtek, eno uro pred večerno sv. mašo.

BRALEC BOŽJE BESEDE

Bog me je izbral za bralca svoje - Božje besede
Prvi sad branja Božje besede naj bo spreobrnjenje tvojega srca in novo življenje. Zaradi pogovora z Bogom naj ti zažari obličje, kakor je Mojzesu žarela koža njegovega obličja zaradi pogovora z Bogom. Prim. 2 Mz 34,29.
 
Bralec Božje besede
Bralca Božje besede uvrščamo med posebne Cerkvene službe. Ta ima namreč pri maši svojo lastno službo, ki jo more sam opravljati, čeprav so navzoči pomočniki višjega reda (diakon, duhovnik, škof), zato mora biti za tako veliko službo zares sposoben in dobro pripravljen. Služba branja ni predstojniška, ampak strežniška služba. Bralci naj bi bili mlajši in odrasli, ki so sposobni dojeti naravo razodete Božje besede.

Kdo bere berila pri bogoslužju
Berilo(a) naj redno bere bralec ali bralka, in sicer laik, ki ima za to primerne sposobnosti in se je na to dobro pripravil. Če je le mogoče, naj se v okviru župnije ali dekanije organizira usposabljanje izbranih laikov za to opravilo.
 
Kot bralec in oznanjevalec Božje besede

 • se trudim živeti po evangeliju in nauku Cerkve,
 • Božjo besedo oznanjam razumljivo in razločno,
 • se na oznanjevanje skrbno pripravim

Na vredno oznanjevanje Božje besede se pripravim

 • Spoznavam Sveto pismo: nastanek, okoliščine.
 • Spoznavam zgradbo svete maše, znamenj pri bogoslužju.
 • Seznanim se s pravili za javno nastopanje (branje v cerkvi ali na javnem prostoru, branje z mikrofonom ali  brez njega, branje poezije ali zgodovinskega zapisa) in z zgradbo ter zakonitostmi liturgičnega časa.
 • Branje prilagodim določenim priložnostim (poroka, pogreb).

Animatorji so v župniji sv. Egidija zelo iskane osebe.

Pomembno vlogo opravljajo pri birmanskih delavnicah ter pri drugih slovestnostih župnije, kot je Prvo sv. obhajilo, Lepa nedelja ipd,... 

Že petnajst let v naši župniji deluje biblična skupina, ki jo od vsega začetka vodi uni. dipl. teologinja Marija Prikeržnik.

Člani biblične skupine se srečujejo dvakrat mesečno, vsak drugi in četrti torek v mesecu, po večerni sv. maši, kjer ob skupnem prebiranju, razmišljanju in pogovoru odkrivajo bogastvo božje ljubezni, ki se na poseben način razodeva v besedilih svetega pisma.

Člani biblične skupine bodo veseli, če se jim pridružiš pri odkrivanju bogastva, ki se skriva v knjigi vseh knjig - svetem pismu.

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

Glavne naloge ŽPS so:

 • preučuje dejanske razmere v župniji in načrte Škofijskega pastoralnega sveta (ŠPS) prilagaja svojim razmeram, jih uresničuje in preverja;
 • načrtuje, spremlja 'in preverja pastoralno dejavnost v župniji in v medžupnijskem prostoru;
 • teži k skupnostni pastorali po načrtu ŠPS;
 • spodbuja v župniji različne karizme in službe v duhu edinosti;
 • prednostno podpira molitev in delo za rast duhovnih poklicev;
 • dekanijskemu pastoralnemu svetu ali neposredno odboru za župnijske svete pri ŠPS posreduje pobude, predloge in pomisleke.

Od leta 2015 so člani ŽPS:

  1. Vajda Edvard, duhovnik
  2. Prikeržnik Marija, katehistinja

   

  Izvoljeni predstavniki skupin župnije:

  1. Krajnc Zinka, molitvena
  2. Hirtl Marija, Karitas
  3. Mavrin Vera, bralci
  4. Rupreht Marjan, biblična
  5. Hudrap Lizika, čistilke
    

  Izvoljeni predstavniki naselij:

  1. Prašnički Mojca, Čečovje
  2. Dvornik Roman, Čečovje
  3. Meh Marija, Trg
  4. Brezovnik Franc, Trg
  5. Pavše Marko, Stražišče, Tolsti vrh
  6. Pisar Anita, Stražišče, Tolsti vrh
  7. Kotnik Rok, Dobrije, Sp. Tolsti vrh, Koroški Selovec
  8. Slatinšek Ivica, Dobrije, Sp. Tolsti vrh, Koroški Selovec
  9. Založnik Ivanka, Janeče, Dobja vas

Srce župnije je molitvena skupina, ki pred Boga polaga prošnje in zahvale za našo župnijsko skupnost.

Molitvena skupina se zbira k molitvi vsak četrtek po večerni sv. maši, razen prvi četrtek, ko je molitev pred Najsvetejšim pol ure pred sv. mašo.

V okviru molitvene skupine delujejo tudi rože rožnega venca, katere člani obljubijo, da bodo vsak dan zmolili eno desetko rožnega venca.

Člani molitvene skupine bodo veseli, če se jim pridružiš v molitvi in druženju!

Župnije Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna

Župnije Ravne na Koroškem,
ŽupnijaKotlje
Župnija Strojna
Stara ulica 14
2390 Ravne na Koroškem
tel.  02 620 26 70
Za informacije glede spletne strani nas kontaktirajte na zu.ravne@rkc.si

Kontakt

Tel.: 02 620 26 70
E-mail: zu.ravne@rkc.si
TRR: 02470-0253755810

V nujnih primerih pokličite na mobilni telefon!

 • Edvard Vajda, župnik,
  GSM: 041 388 268

Župnijska pisarna na Ravnah

odprta:

 • v ponedeljek in torek od 9.00 do 11.00
 • vsak dan po sv. maši

/sv. maše so ob 19.00, v sredo ob 7.30; v mesecu maju ob 18.30; v zimskem času ob 18.00/

Župnija Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna © 2020 | Spletna agencija Si-TEAM