O sv. zakramentih

Duhovno

Zakramenti

Zakramenti - znamenja Jezusove ljubezni do nas

Zakramenti so znamenja, s katerimi nam Bog hoče dopovedati, da nas ima rad. Po njih želi ostajati z nami, nam stati ob strani s svojo milostjo in pomočjo. Ljudje smo pač ustvarjeni tako, da težko nekaj verjamemo brez vidnih dokazov. Potrebujemo vidna znamenja in jih tudi sami v medsebojnem srečevanju neprestano uporabljamo. Kdo bi npr. verjel, da je ljubljen, če mu tega nihče ne pokaže z vidnim znamenjem, morda vsaj s smehljajem? Da bi lažje verjeli v njegovo ljubezen tudi On, nevidni Bog daje svojim vernim vidna znamenja svoje ljubezni, po katerih postaja in ostaja navzoč v našem življenju. 

Cerkev ima sedem zakramentov. Po njih Kristus prihaja k človeku in se mu osebno daje v odrešenjskem srečanju kot odgovor na vsak trenutek človekovega življenja. Človek prihaja v življenje z rojstvom. Kristus pa mu daje, da se rodi v novo življenje po sv. krstu. Po zakramentih prihaja Kristus k človeku in se mu osebno podarja v odrešenjskem srečanju, ki odgovarja vsakemu trenutku človekovega življenja.


Sveti krst

Prenesi datoteko PDF

Krst je temeljni cerkveni zakrament, zajame celotno osebo in ji podeli novo življenje.

Kdor prosi za krst zase ali za svojega otroka, sprejema resno odgovornost. Prvi, ki je krščeval, je bil Janez Krstnik. Ljudje so prihajali k njemu in se spovedovali svojih grehov. Priznavali so, da so ljudje in da njihova pravičnost ne izhaja iz njihovih zaslug. Obžalovali so, da njihovo življenje ni bilo brez greha in prosili odpuščanja. Namen Janezovega krsta je bil globoko spremeniti mišljenje ljudi.

S krstom so nam odpuščeni vsi naši grehi. Na poseben način prejmemo temeljne kreposti: vero, upanje in ljubezen. Postanemo polnopravni člani Božjega ljudstva – Cerkve.

 Sveta birma

Prenesi datoteko PDF

Začetku življenja ob rojstvu ustreza kot začetek krščanskega življenja ponovno rojstvo iz vode in Svetega Duha, krst. Praviloma se to dogaja v življenjskem obdobju, ki je zaznamovano z naraščanjem zavesti in odgovornosti.

Birma je okrepitev krsta. Je zakrament polnosti Svetega Duha.

Evharistija

Prenesi datoteko PDF

BOŽJI DAR ZA ŽIVLJENJE

To je geslo, ki ga bomo večkrat slišali,  s tem geslom so nas slovenski škofje povabili, da se pripravljamo na evharistični kongres v naši domovini, ki bo v letu 2010. Povabljeni smo, da poglobimo svoj odnos do evharistije, ki nam jo je podaril Gospod.

Naj bo sledeče razmišljanje o evharistiji vzpodbuda, da bo vedno bolj postajala dar za življenje slehernega izmed nas.

 Sveta spoved

Prenesi datoteko PDF

Spoved je srečanje z Bogom, ki je usmiljen, odpira nam pot miru in sprave z Bogom. Spoved je zdravilišče in okrevališče je srečanje ranjenega in Zdravnika, grešnega in Svetega, prizadetega in Tolažnika, ponižnega in tistega, ki dviga ponižne, lačnega in tistega, ki nasičuje lačne, izgubljenega in tistega, ki pokaže pravo pot. Tistega v temi in tistega, ki je rekel, da je Luč. Tistega, ki je rekel, da je Pot. Pobitega in tistega, ki je rekel, da je Življenje.

Bolniško maziljenje

Prenesi datoteko PDF

Bolniško maziljenje je po nauku Cerkve eden izmed sedmerih zakramentov, ki ga je postavil Kristus. Cerkev, zvesta Kristusu, ga skozi stoletja posreduje in priporoča bolnikom in vsem, ki jih je zadelo hudo trpljenje. Z zakramentom bolniškega maziljenja in molitvijo Cerkev priporoča bolnike trpečemu in poveličanemu Kristusu naj jim olajša bolezen in trpljenje ter jih ozdravi. Bolnike in trpeče pa spodbuja, naj po Kristusovem zgledu svoje trpljenje darujejo za različne namene in potrebe Cerkve.

Mašniško posvečenje

Prenesi datoteko PDF

DUHOVNIK je z zakramentom svetega reda posvečen, da vodi božje ljudstvo v določeni krščanski skupnosti, da vodi bogoslužja, posebno evharistijo. Duhovnik v moči posvečenja svetega reda podeljuje zakramente razen svetega reda in birme. Na poseben način mu pripada delitev zakramenta spovedi in bolniškega maziljenja in maševanje. Zakrament svetega reda podeljuje škof s polaganjem rok in posvetilno molitvijo. 
Med drugim moli: »Daj, prosimo te, vsemogočni Oče, tem služabnikom dostojanstvo mašništva. Obnovi v njihovih srcih Duha svetosti, od tebe podeljeno službo druge stopnje duhovništva, naj sprejmejo in s svojim zgledom spodbujajo h krepostnemu življenju. Naj bodo skrbni sodelavci škofovskega zbora, da besede veselega oznanila pridejo v vse kraje sveta in da vsi narodi, združeni v Kristusu, postanejo eno samo sveto božje ljudstvo.«

Novo posvečenemu duhovniku škof s sveto krizmo (svetim oljem) mazili dlani z besedami: "Gospod Jezus Kristus, katerega je Oče mazilil s svetim Duhom in močjo, naj te varuje, da posvečuješ božje ljudstvo in Bogu prinašaš žrtve."

Zatem mu izroči pateno (krožniček za hostijo) s kruhom in kelih z vinom in vodo za evharistično daritev z besedami: »Sprejmi dar svetega ljudstva, da ga daruješ Bogu. Umevaj, kar delaš, ravnaj se po tem, kar opravljaš; živi po skrivnosti Gospodovega križa.«

Sveti zakon

Prenesi datoteko PDF

Bistvo zakramenta svetega zakona je v medsebojni privolitvi novoporočencev, da se brezpogojno podarita drug drugemu za vse življenje kot znamenje božje ljubezni. Tako drug drugemu podelita zakrament.

Zakrament svetega zakona daje zakoncema moč in pogum za medsebojno pomoč ter ljubezen v sreči in preizkušnji. Daje jima tudi veselje in pripravljenost za sprejemanje otrok in njihovo vzgojo.

Župnije Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna

Župnije Ravne na Koroškem,
ŽupnijaKotlje
Župnija Strojna
Stara ulica 14
2390 Ravne na Koroškem
GSM: 041 388 268
Za informacije glede spletne strani nas kontaktirajte na zu.ravne@rkc.si

Kontakt

GSM: 041 388 268
E-mail:
 zu.ravne@rkc.si
Ravne ne Koroškem - TRR: 0247 0025 3755 810
Kotlje - TRR: 0247 0008 9427 528
Strojna - TRR: 0247 0025 3956 697

V nujnih primerih pokličite na mobilni telefon!

  • Edvard Vajda, župnik,
    GSM: 041 388 268

Župnijska pisarna na Ravnah

odprta:

  • v ponedeljek in torek od 9.00 do 11.00
  • vsak dan po sv. maši

/sv. maše so ob 19.00, v sredo ob 7.30; v mesecu maju ob 18.30; v zimskem času ob 18.00/

Župnija Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna © 2020 | Spletna agencija Si-TEAM