Obvestila

Jezusov krst

Poglej, prisluhni, razmisli, živi...

Krst vrata v neminljivost

            Nedelja Jezusovega krsta nas spodbuja k razmišljanju o ži­vljen­ju, o človeškem hrepenenju po življenju.
            Ob poslavljanju starega in prihodu novega leta v pogovorih ljudje pogosto drug drugemu potarnamo, ka­ko hitro te­če čas, kako hitro tečejo leta in ob tem tarnanju se dotikamo te­meljnega dejstva človekovega zemeljskega življenja minljivosti. Minljivost je kakor nepremagljiva zver, ki nepresta­no, neizprosno odžira na­še zemeljsko bivanje. Vsak dan, ki je mi­nil, ti resnobno naznan­ja: tvoje življenje je spet za en dan krajše.
            Ob dejstvu minlji­vosti se nam postavljajo vprašanje: Kdo sem človek? Sem bitje za smrt?  Ob minljivosti se v nas prebuja nezadovoljstvo. Zato, ker hočemo biti, živeti, ne izginiti. Zara­di izginjanja ze­melj­skega življenja se v nas jasni spoznanje, da to življenje ni ži­vljenje, pač pa prebuja goreče hrepenenje po življenju, po ne izginjajočem življenju, neuničljivem biti.
            Kje je odgovor, kdo nas lahko reši stiske minljivosti, kdo izpolni naše hrepenenje po življenju, po ne izginjajočem življen­ju?
            Nedelja Jezusovega krsta usmerja naš pogled v smer, kjer je odgovor, rešitev, kjer je izpolnitev človekovega hrepenenja po življenju.
            "... Za menoj pride močnejši od mene ... Jaz sem vas krstil z vodo, On pa vas bo krstil s Svetim Duhom." S te­mi besedami je Janez Krstnik Judom oznanjal rešitev iz stiske minljivosti, oznanjal neminljivo življenje, ki prihaja po Jezusu Kristusu. Kristusov krst prinaša nekaj novega, ustvarja novo stvarnost. Kristusov krst, ki ga je ob Jordanu oznanjal Janez Krstnik, odpira vsakemu, ki je z njim zaznamovan novo dimenzijo življenja, ki edina lahko reši človeka stiske minljivosti, ki edina lahko umiri nemirno človeško srce. Po krstu je vsakemu krščencu odprta dimenzija božjega, so odprta vrata večnega ži­vljenja, mu je razkrito obzorje polnosti, izobilja življenja.
            Vsak dan, ki mine tudi nam naznanja: tvoje življenje je spet za en dan krajše, tudi mi, ki živimo 10. januar leta 2021, doživ­ljamo stisko minljivosti, tudi mi nosimo hrepenenje po ne izginjajočem, neminljivem življenju. A naše minljivo življenje je bilo s krstom zaznamovano z neminljivostjo, naše minljivo življenje z več­nostjo, odprto nam je božje ži­vljenje, povabljeni smo k izobilju življenja.
            Praznik Jezusovega krsta želi v nas prebuditi veselje nad dejstvom, da smo zaznamovani z Jezusovim krstom, zaznamovani z neminljivostjo, veselje, da smo povabljeni v deželo božje ži­vljenja. Ob našem krstu je Bog nad nami izrekel besede: "Ti si moj ljubljeni sin, moja ljubljena hči. Nad teboj imam veselje."
            Današnja nedelja nam postavlja vprašanje: »Živiš življenje, v katero si bil povabljen ob krstu, ali pa si obstal pri odprtih vratih neminljivosti?« Postavlja vprašanje: »Stopaš po deželi bo­žjega ži­vljenja, po deže­li dobrote, usmiljenja, ponižnosti, ljubezni? Ali stopaš po deželi zgolj človeškega, minljivega življenja, po deže­li, kjer vsakdo išče zase le "kruha in iger", po deželi katere »raj« je čim več imeti, katere raj je užitek, biti nad drugimi, imeti prvo in zadnjo besedo, oblast, … katere raj pa je v res­nici rev­ščina predmetne­ga in porabniškega sveta, po deželi ka­te­re zadnja meja in konec je smrt?«
            Veselo oznanilo praznika Jezusovega krsta nas vabi: "Ne obotavljaj se, vstopi v deželo božjega; živi življenje, ki ti je bilo darovano pri krstu!" Prisluhnimo oznanilu, današnje nedelje. Naj Bog tudi danes, jutri,... nad nami izreka besede: "Ti si moj ljub­ljeni sin, ljubljena hči. Nad teboj imam veselje." V ži­vljenju iz krsta je rešitev stiske minljivosti je izpolnitev naše­ga hrepenenja po življenju, po neuničljivem življenju, po izobil­ju življenja.

SVETA MAŠA, OBHAJILO IN SPOVED

S ponedeljkom, 4. 1. 2021, ponovno uvajamo bogoslužja po cerkvah škofij mariborske metropolije, upoštevajoč navodila, ki smo jih škofje sprejeli 18.12. 2020.

SVETE MAŠE V ŽUPNIJA

K sveti maši vabljeni verniki, oziroma družine, ki so naročile sv. mašo za tisti dan, pod temi pogoji:

 • Ravne - pri sv. maši so lahko 4 osebe, oziroma 4 družine ali člani skupnega gospodinjstva (1 oseba ali 1 družina ali člani skupnega gospodinjstva na 30 m2.)
 • Kotlje - pri sv. maši so lahko 3 osebe,oziroma 3 družine ali člani skupnega gospodinjstva (1 oseba ali 1 družina ali člani skupnega gospodinjstva na 30 m2.)
 • Strojna - pri sv. maši so lahko 2 osebi oziroma 2 družini ali člani skupnega gospodinjstva (1 oseba ali 1 družina ali člani skupnega gospodinjstva na 30 m2.)

Zaradi omejenega števila vernikov v cerkvi s te še naprej povabljeni, da obhajanje svete maše spremljate po televiziji, radiu in drugih elektronskih medijih.
Sv. maše lahko spremljate preko Facebook-a, na župnijski strani Župnije Ravne na Koroškem: www. tilci.si:

 • ob sredah 7.30, ostale dneve v tednu ob 18.00 uri
 • ob nedeljah in praznikih ob 10.00 uri.

PREJEM OBHAJILA in SPOVEDI

Po sveti maši ste povabljeni k svetemu obhajilu.

 • Ravne: vsak dan po sv. maši med tednom ob 18:30, v sredo ob 8:00, ob nedeljah in praznikih ob 10:40
 • Kotlje: v petek, soboto po sveti maši ob 17:30, ob nedeljah in praznikih po sv. maši ob 9:35
 • Strojna: ob nedeljah in praznikih po sv. maši ob 11:45
NAVODILA za čas božičnih praznikov

Navodila za bogoslužno obhajanje božičnih praznikov v mariborski metropoliji  /škofje so 18. decembra 2020 sprejeli naslenja navodila/

Epidemiološka slika glede okužbe s COVID-19 je na območju mariborske metropolije slaba. Da bi varovali zdravje ljudi, smo se voditelji vseh treh škofij po posvetovanju z duhovniki odločili, da svete maše v vseh cerkvah ali kapelah metropolije do nadaljnjega škofje in duhovniki še naprej obhajamo brez navzočnosti vernikov.

/Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19/
Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čimprej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.

 • sv. Marija-zdravje bolnikov - prosi za nas
 • sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni - prosi za nas
 • vsi božji svetniki in svetnice - prosite za nas

/Navodila za mariborsko nadškofijo - celotna navodila/

/Navodila slovenskih škofov z dne 18. decembra 2020 - celotna navodila/

 • Med tednom se bo darovala sv. maša brez ljudstva, na Ravnah na Koroškem, vsak dan ob 18.00 uri, razen ob sredah ob 7.30,  prenos v živo na Facebook strani župnije Ravne na Koroškem.
  Po predhodnem dogovoru, možnost sprejema sv. obhajila in spovedi, posamično, samo ena oseba v cerkvi, oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva. Prejem obhajila posamično od 17.00 do 17.45 in od 18.30 do 19.00 ure. Ob sredah od 8.00 do 9.00 ure.
 • Ob nedeljah se bo darovala sv. maša brez ljudstva, na Ravnah na Koroškem, ob 9.00 uri, prenos v živo na Facebook strani župnije Ravne na Koroškem.
  Po predhodnem dogovoru, možnost sprejema sv. obhajila in spovedi, posamično, samo ena oseba v cerkvi, oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva. Prejem obhajila posamično od 8.00 do 8.45, od 10.00 do 11.00 in od 17.00 do 18.00 ure, po predhodnem dogovoru.
 • Možnost spovedi, prejema obhajila, ter blagoslova v župnij Kotlje, Strojna po predhodnem dogovoru. /GSM 041 388 268/
 • PRIJAVA za obhajilo: Lahko se prijavite po telefonu /GSM 041 388 268/, ali se vpišete na seznam, ki je v lopi glavnega vhoda v župnijsko cerkev na Ravnana na Koroškem.
 • Župnijska cerkve na Ravnah na Koroškem bo odprta vsak dan od 9.00 do 19.00 za osebo molitve.
 • Hvala za vaše darove, v času ko ni sv. maš z ljudstvom, za plačilo rednih stroškov, ki jih imajo župnije. Svoj dar lahko izročitev v nabiralnik v cerkvi, ali v župnijski pisarni na Ravnah, ali nakažete na bančni račun župnije.
  • Župnija Ravne na Koroškem - TRR: 0247 0025 3755 810
  • Župnija Kotlje - TRR - 0247 0008 9427 528
  • Župnija Strojna - TRR - 0247 0025 3956 697

Navodila za bogoslužno obhajanje božičnih praznikov v mariborski metropoliji

 • Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov.
 • Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš, podeljujemo spregled od nedeljske dolžnosti (prim. ZCP, kan. 1245).
 • Verniki naj nedeljske svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2).
 • Po predhodnem dogovoru z duhovnikom je sveto obhajilo (prejem svetega obhajila izven maše) dovoljeno deliti zgolj in samo posamično – enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva. V tem primeru se vernik z duhovnikom po telefonu ali e-pošti predhodno dogovori za določeno uro, ko bo prejel blagoslov in obhajilo v cerkvi, kapeli ali na drugem primernem kraju. Udeležba pri individualnem obhajilu je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.
 • V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika ali ene družine ali članov istega gospodinjstva. 
 • Spovedovanje je dovoljeno samo po predhodnem dogovoru. V spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra. Spovednico naj se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved. 
 • Sveti krsti, prva sveta obhajila, birme in cerkvene poroke so do nadaljnjega odloženi. Sveti krst se lahko izjemoma podeljuje individualno v krogu članov iste družine oziroma istega gospodinjstva. 
 • Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.
 • Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Na pogrebu je lahko navzoča družina oziroma člani skupnega gospodinjstva. 
 • Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.
 •  Župnijske pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko in si pred obiskom in po njem razkužita roke. 
 • Do nadaljnjega so preklicana vsa dovoljenja za izvedbo duhovnih seminarjev in predavanj, ki jih izvajajo škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki in laiki iz Slovenije ali tujine.
 • Karitativne ustanove delujejo v skladu z navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob upoštevanju državnih predpisov.

 

KOLEDOVANJE 2021

Vsako leto ste radostno pričakovali obisk svetih treh kraljev (kolednikov),
ki so v vaš dom prinesli blagoslov in veselo sporočilo.
Ob tem pa ste se hkrati spomnili otrok v misijonskih deželah, ki živijo v pomanjkanju.
Letos vas žal ne bomo mogli obiskati, pa vam po tej poti prinašamo veselo oznanilo,
da je med nami Odrešenik sveta, ki vsem ljudem prinaša mir in luč srca.
Blagoslovljene praznike, zdravja in močnega upanja v novem letu vam voščimo.

Koledniki  župnije Ravne 

 

DOBER VEČER VAM BOG DAJ,
O KRISTJANI SLIŠTE ZDAJ,
KAR VAM MI ZAPOJEMO
NA SVET JE DETE ROJENO.

TAM V DEŽELI JUTROVI,
SVETLA ZVEZDA ŽE GORI,
KRALJI JO ZAGLEDAJO
IN ZA TO ZVEZDO POJDEJO.

 

TRIJE KRALJI POJDEJO,
S SABO VZAMEJO ŠE TO,
KADILO, MIRO IN ZLATO,
GA JEZUSU DARUJEJO.

ZDAJ PA Z BOGOM DRAGI VI
MI SE MORMO POSLOVIT.
SAM JEZUS BLAGOSLOV VAM DAJ,
MARIJA VODI V SVETI RAJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


 

 

 

Koledniki - 2020

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA 2020

lahko prižgete in rasvetlite svoj dom s sporočilom božične noči:

 • Ravne: v nedeljo, 20. 12. 2020, od 10.00 ure naprej, med tednom vsak dan od 9.00 do 19.00, do Božiča.
 • Kotlje: od 21. do 23. 12. /ponedeljek, torek, sreda/ od 16.00 do 17.00 ure, na Božič od 10,00 do 10.30.
 • Strojna: na Božič od 11.00 do 11.30 ure.

Poslanica - Prižgimo luč. Obdržimo bližino!

Naš svet je povsem isti kot včeraj, ta čas je le pokazal, kakšen je v resnici. Daleč smo si, že dolgo, in si od strahu ne upamo priti bližje.
Zato vam prinašamo luč, saj je luč tista, ki ogreje, tista, ki pomiri, tista, ki nas drug drugemu približa.
Ko namreč v temi nekomu osvetli obraz, ta ni več strah, ampak človek.
Zato vam prinašamo Luč,ki se je v Božiču spustila med nas. To je naš korak bližje vam v teh mrzlih časih.
Želimo vam dati to Luč, želimo vam biti ljudje. Sprejmite jo od nas in jo nesite naprej.
Naredite tudi vi korak bližje ljudem, nikogar ne pustite samega, poiščite način, da jim pokažete bližino.
Ljubezen je iznajdljiva in bo našla pot.

Župnije Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna

Župnije Ravne na Koroškem,
ŽupnijaKotlje
Župnija Strojna
Stara ulica 14
2390 Ravne na Koroškem
tel.  02 620 26 70
Za informacije glede spletne strani nas kontaktirajte na zu.ravne@rkc.si

Kontakt

Tel.: 02 620 26 70
E-mail: zu.ravne@rkc.si
Ravne ne Koroškem - TRR: 0247 0025 3755 810
Kotlje - TRR: 0247 0008 9427 528
Strojna - TRR: 0247 0025 3956 697

V nujnih primerih pokličite na mobilni telefon!

 • Edvard Vajda, župnik,
  GSM: 041 388 268

Župnijska pisarna na Ravnah

odprta:

 • v ponedeljek in torek od 9.00 do 11.00
 • vsak dan po sv. maši

/sv. maše so ob 19.00, v sredo ob 7.30; v mesecu maju ob 18.30; v zimskem času ob 18.00/

Župnija Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna © 2020 | Spletna agencija Si-TEAM