Obvestila

OBVESTILA FRONTPAGE

Mašni nameni

Kako naročim sv. mašo?
Sveto mašo naročite v župnijski pisarni. V nujnih primerih tudi po telefonu v času uradnih ur.

Kaj je maša ali evharistija?
Sveta maša - evharistija je srce in vrhunec življenja Cerkve, kajti v njej Kristus pridružuje svojo Cerkev in vse njene ude svoji daritvi hvale in zahvale, ko ko je na križu daroval svojemu Očetu enkrat za vselej; po tej daritvi razliva milosti odrešenja na vso Cerkev. (prim. KKC - Katekizem katoliške Cerkve 1407)
Evharistija je spomin na Kristusovo veliko noč: to se pravi na delo odrešenja, izvršeno s Kristusovim življenjem, smrtjo in vstajenjem, delo, ki ga liturgično dejanje napravi navzočega. (KKC 1409)
Kot daritev se evharistija daruje tudi v odpuščanje grehov živih in rajnih, in za to, da si izprosimo od Boga duhovnih in časnih dobrin (KKC 1414)

Kaj je mašni namen?
Mašni namen je namen, po katerem duhovnik daruje mašo na prošnjo darovalca. Mašni nameni so lahko različni. Čeprav najpogosteje darujemo maše za rajne sorodnike, pa je zelo primerno, da za mašne namene določimo tudi potrebe živih, potrebe Cerkve, sveta, kot tudi osebne namene. Mašni nameni so lahko tudi v zahvalo, ali v obliki prošnje, (za zdravje, srečen porod, za dobro vreme, dobro letino, nove duhovne poklice, v zahvalo za 25, 50 let skupnega življenje, itd...).


Kaj je mašni dar?

Mašni dar je denarni prispevek, ki ga darovalec daruje, ko naroči mašni namen. Z darom darovalec izraža podporo poslanstvu Cerkve, hkrati pa skrbi za vzdrževanje duhovnikov in njihovega dela. V Sloveniji se duhovniki preživljajo od mašnih darov. Višino mašnega daru določijo krajevni škofje. V Sloveniji je določena višina daru 23,00 €. Duhovnik ne sme zahtevati več, kot je določeno; ima pa pravico prostovoljno sprejeti višji ali tudi nižji mašni dar.

Župnije Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna

Župnije Ravne na Koroškem,
ŽupnijaKotlje
Župnija Strojna
Stara ulica 14
2390 Ravne na Koroškem
tel.  02 620 26 70
Za informacije glede spletne strani nas kontaktirajte na zu.ravne@rkc.si

Kontakt

Tel.: 02 620 26 70
E-mail: zu.ravne@rkc.si
Ravne ne Koroškem - TRR: 0247 0025 3755 810
Kotlje - TRR: 0247 0008 9427 528
Strojna - TRR: 0247 0025 3956 697

V nujnih primerih pokličite na mobilni telefon!

  • Edvard Vajda, župnik,
    GSM: 041 388 268

Župnijska pisarna na Ravnah

odprta:

  • v ponedeljek in torek od 9.00 do 11.00
  • vsak dan po sv. maši

/sv. maše so ob 19.00, v sredo ob 7.30; v mesecu maju ob 18.30; v zimskem času ob 18.00/

Župnija Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna © 2020 | Spletna agencija Si-TEAM