Urnik svetih maš

sv. maše ob nedeljah in praznikih

 • ob 7.30, 10.00, 19.00 /v zimskem času je večerna sv. maša ob 18.00/
 • ob praznikih, ki jih obhajamo med tednom: ob 10.00 in 19.00 /v zimskem času je večerna sv. maša ob 18.00/
 • v mesecu novembru so nedeljske sv. maše pri sv. Antonu ob 18.00

sv. maše ob delavnikih

 • zvečer ob 19.00 v poletnem času, v zimskem ob 18.00, v mesecu maju ob 18.30 /v sredo zvečer ni sv. maše, razen v mesecu maju in ob praznikih/, v sredo samo zjutraj ob 7.30 uri.

Svete maše in obredi v letu 2021:

 • 17. januarja, ob 10.00
 • 03. april - velika sobota, ob 17.00 blagoslov velikonočnih jedil
 • 1. november, ob 10.00 (sv. maša in blagoslov grobov)
 • 2. november, ob 18.00
 • vse nedelje v novembru ob 18.00

Datumi sv. maš in obredov v letu 2020/2021:

 • 24. december, ob 20.00
 • 21. januar, ob 15:00
 • 03. april - velika sobota, ob 11.00 blagoslov velikonočnih jedil
 • 11. april, ob 15.00 (sv. maša in blagoslov konj)
 • 16. maj, ob 15.00
 • 20. junij, ob 15.00
 • 1. avgust, ob 11.00 - SLOVESNOST LEPE NEDELJE (sv. maša in blagoslov avtomobilov)
 • 19. september, ob 15:00
 • 7. november, ob 15.00
 • 24. december, ob 20.00

sv. maše ob nedeljah in praznikih

 • ob 9.00
 • ob praznikih, ki jih obhajamo med tednom: ob 18.00 /v zimskem času je večerna sv. maša ob 17.00/

sv. maše ob delavnikih

 • med počitnicami samo v sobotah, med letom še v  petkih, ob 18.00 v poletnem času, v zimskem ob 17.00, v mesecu maju ob 17.30

Datumi sv. maš in obredov v letu 2021:

 • 03. april, velika sobota, ob 15.00 blagoslov velikonočnih jedil
 • 11. april, ob 9.00 Bela nedelja
 • 27. junija, ob 12.00 Lovska sv. maša
 • 11.julij, ob10.00 lepa nedelja z procesijo
 • 12. julija, ob 18.00 god sv. Mohorja in Fortunata
 • 22. avgust, ob 9.00
 • 26. september ob 9.00 Slomškova nedelja

sv. maše ob nedeljah

 • ob 11.00, razen kadar je lepa nedelja v Šentanelu, na Ravnah, pri sv. Neži, pri sv. Mohorju in Fortunatu in pri sv. Marjeti

praznične sv. maše v letu 2021

 • 01. april, veliki četrtek, ob 17.00
 • 03. april, velika sobota, ob 7.00 blagoslov ognja in jedil, ob 17.00 blagoslov jedil in obred velike sobote
 • 28. junij, ob 10.00, celodnevno češčenje
 • 4. julij, ob 11.00 lepa nedelja z procesijo
 • 15. avgust ob 11.00 Marijino vnebovzetje
 • 1. november ob 11.00 Vsi sveti
 • 25. december ob 11.00 Božič

 

Župnije Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna

Župnije Ravne na Koroškem,
ŽupnijaKotlje
Župnija Strojna
Stara ulica 14
2390 Ravne na Koroškem
tel.  02 620 26 70
Za informacije glede spletne strani nas kontaktirajte na zu.ravne@rkc.si

Lokacija

Kontakt

Tel.: 02 620 26 70
E-mail: zu.ravne@rkc.si
Ravne ne Koroškem - TRR: 0247 0025 3755 810
Kotlje - TRR: 0247 0008 9427 528
Strojna - TRR: 0247 0025 3956 697

V nujnih primerih pokličite na mobilni telefon!

 • Edvard Vajda, župnik,
  GSM: 041 388 268

Župnijska pisarna na Ravnah

odprta:

 • v ponedeljek in torek od 9.00 do 11.00
 • vsak dan po sv. maši

/sv. maše so ob 19.00, v sredo ob 7.30; v mesecu maju ob 18.30; v zimskem času ob 18.00/

Župnija Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna © 2020 | Spletna agencija Si-TEAM