Veroučno leto

Dragi starši!

Novo šolsko leto je tu. Polno priložnosti in izzivov. Verjamemo, da bo polno tudih Božjih milosti. Radost ljubezni, ki jo živijo družine, je tudi velika radost Cerkve. Sinodalni očetje so pokazali, da kljub mnogim znamenjem krize zakona »želja po družini ostaja živa, predvsem med mladimi. Ta želja krepi Cerkev«. Kot odgovor na to hrepenenje je »krščansko oznanilo o družini zares vesela novica«. To so prve vrstice novega dokumenta Radost ljubezni, ki ga je papež Frančišek letos podaril Cerkvi. V njem razmišlja o lepoti zakona in družine ter neolepšano spregovori o najrazličnejših izzivih, s katerimi se te srečujejo v svojem vsakdanjem življenju.

»Mnogi ljudje čutijo, da sporočilo Cerkve o zakonu in družini ne odraža jasno Jezusovega oznanjevanja in odnosa, ki postavlja zahteven ideal, a obenem nikoli ne neha izkazovati sočutja in bližine krhkosti posameznikov, kot sta Samarijanka ali žena, zasačena v prešuštvovanju.« To seveda ne pomeni, da se Cerkev odpoveduje idealu krščanskega zakona in družine, saj papež v spodbudi odločno poudarja, da se je treba bolj kot s polomi zakona in družine ukvarjati s tem, kako te preprečiti.

Katehetska dejavnost ima za svoj cilj ta proces vzgoje, v kateri je katehet pomembnejši od učbenika, skupnost katehetov pomembnejša od kateheta in občestvo verujočih pomembnejše od skupnosti katehetov. Gre za skrivnostni proces, ki ga didaktične vede ne morejo omejiti ali razložiti, lahko pa mu pomagajo v iskanju pravih odgovorov na prava vprašanja.

Vaši katehetje

 

Obvestila:

Župnije Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna

Stara ulica 14
2390 Ravne na Koroškem
tel.  02 620 26 70


Za informacije glede spletne strani nas kontaktirajte na svetiegidij@gmail.com. 

Lokacija

Kontakt

Tel.: 02 620 26 70
E-mail: zu.ravne@rkc.si
TRR: 02470-0253755810

V nujnih primerih pokličite na mobilni telefon!

  • Edvard Vajda, župnik,
    GSM: 041 388 268

Župnijska pisarna na Ravnah

odprta:

  • v ponedeljek in torek od 9.00 do 11.00
  • vsak dan po sv. maši

/sv. maše so ob 19.00, v sredo ob 7.30; v mesecu maju ob 18.30; v zimskem času ob 18.00/

Župnija Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna © 2017 | Spletna agencija Si-TEAM