O ZAČETKIH RAVENSKE ŽUPNIJE

V 12. stol. je okoliš župnije spadal pod bamberške škofe. Ime Gutenstain se v listinah pojavi v 13. stol., vezano na grad, v naslednjem stoletju se tako imenu še trg.

Cerkev sv. Ilija - sv. Egidija, opata, ki je v svoji romanski osnovi v tem času že stala, je bila podružnica sedanje prevaljske župnije, ki se imenuje župnija Device Marije na Jezeru nad Guštanjem ali v Guštanju. Cerkveno pravno je spadala pod oglejski podjunski arhidijakonat s sedežem v Dobrli vasi. V dobi katoliške reformacije vodijo arhidijakonat celovški jezuiti.

Guštanj je že v tistem času največje strnjeno naselje v Mežiški dolini, v njegovem okolišu je pet graščin, raste potreba po stalnem duhovniku v kraju.

Pri križevem oltarju na novo prizidane kapele se ustanovi bratovščina Kristusove smrtne muke (1682); oltar se postavlja ex voto za rešitev pred kugo leta 1680 (o kateri pa v mrliški matici tistega leta ni sledu).

 

Leto - 1684 V Guštanju stalno prebiva duhovnik

Leta 1684 je Guštanj dobil stalnega v Gušanju stanujočega duhovnika (eden od prevalskih kaplanov).

Leta 1700 je bila ta ustanova razširjena; ravenski grof Ivan Sichten in župnik Gašper Pilat sta zagotovila sredstva za stalnega kuratnega beneficiata v Guštanju. Prvi beneficiat je nastopil po smrti Gašperja Pilata leta 1706, to je bil Simon Matajdl, ki je tu ostal do svoje smrti leta 1754.

 

LETO 1788 Ustanovljena župnija.

  Žig in podpis grofa Ivana Sichtena                                                            Žig in podpis župnika Gašperja Pilata

Leta 1788 je ob Jožefinskih reformah bila ustanovljena v Guštanju župnija z nekoliko večjim obsegom kot današnja (zajemala je tudi del Dobje vasi in Kota), beneficijat Štumf je bil imenovan, naslednje leto tudi umeščen za župnika. V letih 1793-95 mu je bil tudi dodeljen kaplan Anton Laykauf.

 

LETO 1795 župnija ukinjena

Leta 1795 je bila nova župnija radi pomanjkanja duhovnikov zopet ukinjena kljub protestom župnika in občanov. Sledi zopet beneficiati Jožef Kugi (bivši župnik v Trbižu, begunec pred Francozi).

 

LETO 1861 župnija ponovno ustanovljena

Zadnji beneficiat je bil Franc Ksav. Feichtinger senior, rojen leta 1801 v Laškem, ki je 1. januarja 1861 postal tu župnik. V vsej prvi polovici 19. stoletja tržani vlagajo prošnje na cerkvene in svetne oblasti za vrnitev ukinjene župnije, med prevaljskimi župniki in beneficiati pa nastajajo kompetenčni spori, zlasti radi okoličanov, ki jim je bliže v Guštanj, kot na Faro. Silen porast prevaljske železarne in z njo zvišano število prebivalstva je problem zaostroval. Leta 1855 in 1856 so se vršile mešane, državno cerkvene komisijske razprave o razmejitvi fare. Nova župnija je od Koteljske župnije dobila vse južno pobočje Tolstega vrha, cele Dobrije in par hiš iz Brdinj; od Šentjanške fare koroški del Selovca, to je njegovo zahodno pobočje, ostalo pa od prevaljske fare.

Leta 1923 je bila ustanovljena dekanija Mežiška doline, ki se je na novo formirala ob prehodu jugoslovanskega dela Koroške v administracijo lavantinskega škofa.

Guštanjska železarna se je začela leta 1941 skokoma razvijati in ta razvoj se je nadaljeval po osvoboditvi. V primeru s predvojni stanjem je število duš poraslo za 150%.

Leta 1952 se ime Guštanj, ki je nemškega in fevdalnega izvora uradno spremeni v Ravne na Koroškem.

Župnije Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna

Župnije Ravne na Koroškem,
ŽupnijaKotlje
Župnija Strojna
Stara ulica 14
2390 Ravne na Koroškem
GSM: 041 388 268
Za informacije glede spletne strani nas kontaktirajte na zu.ravne@rkc.si

Kontakt

GSM: 041 388 268
E-mail:
 zu.ravne@rkc.si
Ravne ne Koroškem - TRR: 0247 0025 3755 810
Kotlje - TRR: 0247 0008 9427 528
Strojna - TRR: 0247 0025 3956 697

V nujnih primerih pokličite na mobilni telefon!

  • Edvard Vajda, župnik,
    GSM: 041 388 268

Župnijska pisarna na Ravnah

odprta:

  • v ponedeljek in torek od 9.00 do 11.00
  • vsak dan po sv. maši

/sv. maše so ob 19.00, v sredo ob 7.30; v mesecu maju ob 18.30; v zimskem času ob 18.00/

Župnija Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna © 2020 | Spletna agencija Si-TEAM