Skupine v Strojni

Župnijski pastoralni svet (ŽPS)

Od leta 2015 so člani ŽPS:

Člani po službeni dolžnosti:

 1. Vajda Edvard, duhovnik
 2. Juroš Irma, mežnarka
 3. Juroš Štefan, mežnar
 4. Volker Vinko, ključar
 5. Sekalo Anton, ključar

Izvoljeni predstavniki skupin župnije:

 1. Mavrel Ernest, starši
 2. Obretan Marko, mladi
 3. Šapek Natalija, starši
 4. Šapek Zdravko, vaška skupnost

Izvoljeni predstavniki naselij:

 1. Juteršek Anica
 2. Kobovc Marjana
 3. Obretan Marjana
 4. Prilastnik Terezija
 5. Sekalo Helena

Župnije Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna

Župnije Ravne na Koroškem,
ŽupnijaKotlje
Župnija Strojna
Stara ulica 14
2390 Ravne na Koroškem
GSM: 041 388 268
Za informacije glede spletne strani nas kontaktirajte na zu.ravne@rkc.si

Kontakt

GSM: 041 388 268
E-mail:
 zu.ravne@rkc.si
Ravne ne Koroškem - TRR: 0247 0025 3755 810
Kotlje - TRR: 0247 0008 9427 528
Strojna - TRR: 0247 0025 3956 697

V nujnih primerih pokličite na mobilni telefon!

 • Edvard Vajda, župnik,
  GSM: 041 388 268

Župnijska pisarna na Ravnah

odprta:

 • v ponedeljek in torek od 9.00 do 11.00
 • vsak dan po sv. maši

/sv. maše so ob 19.00, v sredo ob 7.30; v mesecu maju ob 18.30; v zimskem času ob 18.00/

Župnija Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna © 2020 | Spletna agencija Si-TEAM